ZS w Budach Głogowskich

4

plakat makulatury

Cele zbiórki:
popularyzowanie wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i możliwości recyklingu oraz ponownego wykorzystania surowców wtórnych,
• zmniejszenie kosztów produkcji nowego papieru.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Budach Głogowskich.

Przedmiotem konkursu jest zbiórka makulatury:

W ramach niniejszego konkursu zbierane mogą być wyłącznie odpady stanowiące makulaturę, w szczególności: gazety, ulotki, książki, tektura opakowaniowa, kolorowe czasopisma, zeszyty, zapisane lub zadrukowane kartki, opakowania papierowe i kartonowe, torby papierowe itp.

Konkurs będzie prowadzony w następujących kategoriach:

- Najlepsza klasa (ilość makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia)

W klasach I-III SP i oddziałach przedszkolnych

W klasach IV-VIII SP

Warunek: Każdy uczeń z klasy przynosi minimum 1 kilogram makulatury!
/do zbiórki mogą włączyć się wychowawcy i nauczyciele/

- Najlepszy uczeń (największa ilość makulatury przyniesiona przez jednego ucznia

Termin i miejsce zbiórki makulatury :

Konkurs trwa od 04.11.2019r. do 15.11.2019r.
Zbiórka makulatury prowadzona będzie codziennie przed lekcjami
od 7.00 do 8.00 przy budynku szkoły do specjalnie podstawionego kontenera. Jeżeli uczeń ma większą ilość makulatury, to w dniach zbiórki rodzice mogą podjechać pod szkołę samochodem w celu dostarczenia makulatury.  

Odbiór makulatury:

Zebraną makulaturę należy przygotować w postaci związanych paczek
lub w kartonie papierowym. Musi być zważona i podpisana ( imię, nazwisko, klasa) i oddana panu woźnemu.

Nie wolno samodzielnie wrzucać makulatury do kontenera, ponieważ nie będzie to odnotowane.

Na najlepsze klasy i najlepszych uczniów czekają atrakcyjne nagrody!!!

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych.

                                          Organizatorzy:  Barbara Depa i Samorząd Uczniowski

Zapraszamy społeczność naszej szkoły do włączenia się w akcję charytatywną „Misja opatrunek dla Zambii”. Pragniemy przekazać pomoc materialną dla szpitala im. kardynała Kozłowieckiego w Lusace i Misyjnego szpitala w Katondwe w Zambii. Jest to wspaniała okazja, aby czynnie włączyć się w dzieło pomocy misjom.

        Zbieramy bandaże zwykłe i elastyczne 10-15 cm szerokości, plastry, kompresy, gazę, rękawiczki jednorazowe, nici chirurgiczne (Vicryl/Dexon).  

        Artykuły należy składać w bibliotece szkolnej do 15 listopada.                                                  

Dziękujemy za życzliwość.

Osoby odpowiedzialne: Barbara Saładiak i Barbara Węglarz.

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego
„POLSCY TWÓRCY NAJMŁODSZYM”

Cele konkursu:

- popularyzacja polskiej literatury dziecięcej,
- propagowanie idei czytania dzieciom i organizacji zajęć inspirowanych literaturą,
 - rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej literatura i plastyką
- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci oraz wspieranie twórczości dziecięcej,
- rozwijanie uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci,
 - kształtowanie wrażliwości odbioru wierszy oraz wypowiadania się poprzez pracę plastyczną,

Tematyka prac:

Tematem konkursu w roku 2019 jest ilustracja do wybranego utworu WANDY CHOTOMSKIEJ.

Warunki uczestnictwa:
 
1. Konkurs plastyczny adresowany jest dla uczniów szkól podstawowych (klas I-III) i przedszkoli (5-6 lat).
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ilustracji do wybranego utworu Wandy Chotomskiej.

Kryteria oceniania:

1. Wszystkie prace, które będą spełniać wymogi regulaminowe, wezmą udział w konkursie.
2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III) i przedszkoli (5-6 lat).
4. Praca powinna być wykonana w formacie A3 w dowolnej technice malarskiej ilustrującej wybrany wiersz Wandy Chotomskiej.
3. Prace powinny być czytelnie opisane (na odwrocie): imię i nazwisko oraz wiek autor (klasa), imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem, którego praca została wykonana, tytuł wiersza, który zainspirował autora pracy, nazwa,
adres i telefon szkoły.

Termin nadsyłania prac: 

do 20 listopada 2019 roku.

Na adres:

Zespół Szkół w Budach Głogowskich

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

Ocena pracy:

Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

 • przedszkole 5-6 lat,
 • klasy I-II,
 • klasy III.

Uwagi:

 • Komisja przyzna nagrody w każdej grupie wiekowej.
 • Prace zwinięte w rulon nie będą brane pod uwagę.
 • Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatora.

>>>Zgoda na przetwarzanie danych osobowych<<<

sukcesliterackiSukces naszych uczennic z kl.VI w powiatowych konkursie literackim „Dajmy się ponieść fantazji”

II miejsce dla Emilii Pastuły
III miejsce dla Gabrieli Bielendy

Obie uczennice pisały prace konkursowe pod okiem swojej nauczycielki, pani Agnieszki Wilk.

Czytaj więcej: Powiatowy konkurs literacki  „Dajmy się  ponieść fantazji”

Powiatowy Konkurs Plastyczny

WIOSNA,WIOSNA, ACH TO TY"

 1. I. Organizator: Odział Przedszkolny przy Zespole Szkół w Budach Głogowskich
 2. II. Cele konkursu:
 • inspirowanie wiosenną tematyką
 • podwyższenie poziomu edukacji przyrodniczej
 • popularyzowanie wiedzy o barwach wiosną
 • budzenie ciekawości poznawczej
 • rozbudzanie wyobraźni i kreatywności poprzez twórczość plastyczną
 • wyzwalanie wśród najmłodszych zainteresowań plastycznych

Czytaj więcej: Powiatowy Konkurs Plastyczny

IMG_20190108_093232.jpgKonkurs zorganizowały panie Anna Bielenda-Lasota, Izabela Pustelak- Madej oraz Katarzyna Dziedzic w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Pomysłodawczyniom przedsięwzięcia przyświecały cele, takie jak: pogłębianie uczniowskiej wiedzy o życiu i twórczości Marii Konopnickiej – patronki naszej szkoły, popularyzowanie utworów poetki, uwrażliwianie wychowanków na piękno literatury polskiej, a także kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla dziejów ojczystych. 

Czytaj więcej: Konkurs wiedzowy o życiu i twórczości Marii Konopnickiej rozstrzygnięty!

” Once upon a time…”

W dniu 19.12.2018 w Szkole Podstawowej w Budach Głogowskich jury w składzie Monika Rękosiewicz-Tokarz i Katarzyna Rzeźnik ogłosiło wyniki konkursu gminnego z języka angielskiego ”Once upon a time…”, w którym wzięli udział uczniowie z klas VII-VIII i III gimnazjum z całej gminy. Uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Głogów Małopolski.

Czytaj więcej: Gminny konkurs z języka angielskiego ” Once upon a time…”       

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

BIP   zsbudy.biposwiata.pl

tel. 17 789 73 80 Szkoła

tel. 17 789 73 81 Dyrektor

tel. 17 789 73 82 Sekretariat

tel. 17 789 73 83 Pokój nauczycielski

tel. 17 789 73 85 Intendentka

tel. 17 789 73 86 Pedagog

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

 

autorytety2 0 606x576

 

bezpszkola

 

akordyka logo

2021 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved