ZS w Budach Głogowskich

4


64817763_680937035668142_7765506136245010432_n.jpgW dniu 14 czerwca 2019 r. w auli Pałacu Czartoryskich w Lublinie miało miejsce uroczyste wręczenie nagród laureatom III Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Kresach „Polacy na Kresach: historia i teraźniejszość”, którego organizatorami byli: Wschodnioeuropejski Instytut Nowoczesnej Edukacji w Lublinie, Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego w Lublinie oraz Centrum Ucrainicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uroczystość odbyła się podczas II Kongresu Środowisk Kresowych Rzeczypospolitej Polskiej pod hasłem „GRÓD, CO SEMPER BYŁ FIDELIS” oraz Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej 100-leciu połączenia Lwowa z Odrodzoną Polską „Lwów w życiu II Rzeczypospolitej Polskiej (1918-1939)”.

Czytaj więcej: Sukces Julii Krasońw Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Kresach!!!

jaskinia-bielska[1].jpgWycieczka szkolna – Krynica Zdrój i Słowacja!

W dniach 6 -7 czerwca odbyła się wycieczka szkolna do Krynicy Zdroju oraz Słowacji, w której udział wzięli uczniowie z klas: 5a, 5b i 6. Uczestniczyło w niej także kilka osób z klas 4a oraz 8. Wyjazd miał na celu integrację zespołów klasowych, pobudzanie aktywności ruchowej i poznawczej, rozwijanie zainteresowań otaczającą rzeczywistością oraz zapoznanie młodzieży z walorami turystycznymi regionów. Po przyjeździe do Krynicy nasi wychowankowie rozpoczęli wycieczkowe atrakcje od wjazdu koleją gondolową na Jaworzynę Krynicką. Ze szczytu mogli podziwiać piękne krajobrazy Beskidu Sądeckiego. Następnie wraz z przewodnikiem przeszli ścieżką edukacyjno-przyrodniczą „Na stoku Jaworzyny”, która miała ich zapoznać się z najciekawszymi fragmentami krajobrazowo-przyrodniczymi tego miejsca.

Czytaj więcej: Wycieczka szkolna – Krynica Zdrój i Słowacja!

Sukcesy naszych uczniów w XIX Ogólnopolskim Konkursie

„Z Prymasem Tysiąclecia w trzecie tysiąclecie”

 

28 maja br. nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Głogowie Małopolskim obchodzili Dzień Patrona Szkoły – Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podczas Dnia Patrona odbyło się również uroczyste wręczenie nagród laureatom XIX Ogólnopolskiego Konkursu „Z Prymasem Tysiąclecia w Trzecie Tysiąclecie”. Prace zarówno plastyczne, jak i literackie stały na bardzo wysokim poziomie, co podkreśliło jury oceniające prace.

Czytaj więcej: „Z Prymasem Tysiąclecia w trzecie tysiąclecie”

Od listopada 2018 roku nasza szkoła brała udział w Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjno - Profilaktycznej „Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”. W ramach Kampanii, współfinansowanej przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości, prowadzone były zajęcia dla dzieci z klas 4-8 szkół podstawowych i 3 klas gimnazjum, ich rodziców oraz nauczycieli w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych.

Czytaj więcej: „Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”

Kolejny sukces naszego ucznia Mateusza Bajka

      dsc6407.jpg25 maja 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Majdanie Królewskim odbył się VIII Podkarpacki Festiwal Piosenki Ewangelizacyjnej im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ pod hasłem "Serce bez granic". Celem festiwalu była: promocja wiedzy o Kardynale Adamie Kozłowieckim SJ, „Misjonarzu Afryki”, w Polsce i na świecie, popularyzacja dzieł misyjnych, szczególnie wśród ludzi młodych, integracja i współzawodnictwo różnych środowisk i organizacji, ewangelizacja poprzez śpiew i wspólną zabawę, rozwój amatorskiego ruchu twórców i odtwórców piosenki o tematyce religijnej, ukazanie dorobku artystycznego amatorskich solistów i zespołów, propagowanie kulturalnych form spędzania wolnego czasu.

Czytaj więcej: Kolejny sukces naszego ucznia Mateusza Bajka

rea.pngRealizacja projektu „Wszystkie Kolory Świata” – otrzymaliśmy „Certyfikat społecznie 
odpowiedzialnej placówki” 

Zespół Szkół w Budach Głogowskich otrzymał „Certyfikat społecznie odpowiedzialnej placówki” w roku szkolnym 2018/2019 za udział w V edycji Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjno - Pomocowej pod patronatem UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”. Koordynatorem projektu była pani Justyna Golema.

Czytaj więcej: „Wszystkie Kolory Świata” 

matma.pngW związku z Jubileuszowym Rokiem Matematyki 2019, który uświetnia stulecie powstania Polskiego Towarzystwa Matematycznego, uczniowie Zespołu Szkół w Budach Głogowskich włączyli się w realizację  ogólnopolskiego projektu „Fraktal na stulecie”. Postanowiliśmy  zbudować czwarty etap konstrukcji Trójkąta Sierpińskiego. Wydarzenie miało miejsce 15 maja 2019 r. i wzięło w nim udział 81 uczniów  z klas: V, VI, VII, VIII SP i 3 Gimnazjum.   Uczniowie zostali ustawieni wg specjalnej instrukcji podanej przez Polskie Towarzystwo Matematyczne. Stali względem siebie w odległościach 80 i 70 cm 
w odpowiedniej konfiguracji tak, że z góry był widoczny kształt fraktala. 

Czytaj więcej: „Fraktal na 100-lecie”

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

tel. 17 789 73 80

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

Oferta firm ubezpieczeniowych na rok szkolny 2019/2020

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

 

autorytety2 0 606x576

 

bezpszkola

 

akordyka logo

2019 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved