ZS w Budach Głogowskich

4

Jak wywierać wpływ na rzeczywistość wokół nas? Co robić, aby efektywnie rozwiązywać problemy lokalnej społeczności? Dlaczego miejsce zamieszkania powinno być powodem do dumy, o które warto dbać? Do kogo się zwrócić, aby szybko i sprawnie zażegnać problem nurtujący miejscową społeczność? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznali uczniowie Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Budach Głogowskich, którzy wzięli udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”.

 

Jest to wspólne przedsięwzięcie Fundacji BGK i Fundacji Rozwoju Wolontariatu, którego celem jest zwiększenie aktywności lokalnej młodzieży gimnazjalnej z miejscowości do 20 tys. mieszkańców oraz zwrócenie uwagi na potrzeby i problemy w tzw. małych ojczyznach. Zajęcia prowadziły Rzeszowscy studenci, studentki wolontariusze FundacjiRozwoju Wolontariatu. Głównym prowadzącym projekt w naszej szkole była studentka 4 roku prawa Arleta Blok. Podczas cyklu 3 warsztatów podnoszono poziom świadomości obywatelskiej młodzieży. Zwracano uwagę na wartość jednostki, budowanie relacji międzyludzkich oraz na pozytywne aspekty działań zespołowych.

Zwieńczeniem akcji była edukacyjna gra terenowa o tematyce obywatelskiej, która odbyła się  24 maja br. W Budach Głogowskich. Zabawa rozpoczęła się o godzinie 13.30 w okolicach szkoły i trwała trzy godziny. Gimnazjaliści zostali podzieleni na grupy, otrzymali teczki z poleceniami do wykonania i mapami. Zadania czekały na nich między innym w Leśniczówce, sklepie GS, na przystankach autobusowych, na terenie parafii i stadionie sportowym. Aby otrzymać punkty, uczestnicy gry musieli między innymi: posiadać wiadomości na temat konstytucji RP, napisać legendę o Annie Wazównie, wymienić rezerwaty przyrody w gminie Głogów Młp., wykazać się znajomością roty, wymienić instytucje, firmy działające na terenie Bud Głogowskich, rozwiązać kalambury słowne i matematyczne, grę labirynt.

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

tel. 17 789 73 80

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

Oferta firm ubezpieczeniowych na rok szkolny 2019/2020

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

 

autorytety2 0 606x576

 

bezpszkola

 

akordyka logo

2019 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved