foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która wspiera wszechstronny rozwój ucznia, rozbudza i rozwija jego wrażliwość estetyczną i moralną oraz indywidualne zdolności twórcze, umacniania wiarę we własne siły i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów, rozwija umiejętności społeczne przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

ZS w Budach Głogowskich

mFundacja mass logotyp ikona sowa rgb

W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 uczniowie Zespołu Szkół w Budach Głogowskich realizowali projekt „Każdy może polubić matematykę” w ramach programu mPotęga dofinansowanego przez Fundację mBanku.

Projekt miał charakter nowatorski i skierowany był do uczniów z klas IV-VII SP. Opierał się na Teorii Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera i zakładał pokazanie uczniom i rodzicom, że nauka matematyki poprzez zabawę może być przyjemna i ciekawa.
Obejmował cykl zajęć pozalekcyjnych, podczas których uczniowie rozwijali i doskonalili swoje umiejętności w oparciu o gry, zabawy, ćwiczenia, różnego rodzaju łamigłówki umysłowe, ciekawostki matematyczne, konkursy i działania praktyczne.

Głównym celem projektu było popularyzowanie matematyki i ukazanie jej zastosowania  w innych dziedzinach nauki oraz pobudzanie uczniów do aktywności twórczej, wzmacnianie motywacji do nauki, rozwijanie umiejętności abstrakcyjnego myślenia i logicznego rozumowania.

Podjęte w projekcie działania  podzielone zostały na 7 części, które dopasowane były do każdego z siedmiu typów inteligencji (logicznej, werbalnej, artystycznej, przestrzennej, kinestetycznej, interpersonalnej, naturalistycznej) i dostosowane do indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i możliwości dzieci. 

Uczestnicy tworzyli różnego rodzaju materiały dydaktyczne: ciekawe quizy, rebusy i krzyżówki matematyczne, gry planszowe, filmy inspirowane matematycznymi zagadnieniami, ankiety dotyczące życia uczniów w szkole, wielościany metodą origami, obiekty matematyczne z klocków, budowle z brył geometrycznych, wiersze związane z „Królową Nauk”, prezentacje na temat geometrii w architekturze, sztuce i literaturze oraz symetrii w otaczającym nas świecie.

Przy tworzeniu i rozwiązywaniu zadań uczniowie posługiwali się nowoczesnymi narzędziami technologicznymi (smartphone, tablet, tablica interaktywna), korzystali
z różnych programów komputerowych (Paint, Excel, Word, PowerPoint) i aplikacji internetowych (Edmodo, Padlet, LearningApps, Prezi, Youtube).

W projekt włączono rodziców, którzy zaproszeni zostali na warsztaty z orgiami modułowego. Uczniowie poznali także haft matematyczny wykonując bożonarodzeniowe kartki świąteczne.

W ramach realizacji projektu podopieczni odwiedzili mobilne Centrum Zabawy i Nauki „EUGENIUSZ”, gdzie eksperymentowali, odkrywali i doświadczali, wspaniale bawiąc się, zdobywali wiedzę z zakresu nauk ścisłych. Uczestniczyli także w warsztatach naukowych zorganizowanych przez Politechnikę Rzeszowską.

Podczas trwania przedsięwzięcia odbyły się trzy konkursy dla uczniów: „Matematyka wierszem pisana”,  „Matematyczne origami”, „Mistrz Łamigłówek”.

Realizowany projekt pokazał, że matematyka nie musi być straszna i  nudna i można się jej uczyć przez zabawę. Wykonując kolejne punkty projektu uczniowie poszerzali swe horyzonty myślowe i nauczyli się dostrzegać matematykę w różnych aspektach swojego życia.

Szkoła na realizację w/w projektu otrzymała grant w wysokości 4000 zł.

Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup: aparatu fotograficznego do dokumentowania realizowanych działań w trakcie trwania projektu; logicznych gier planszowych; pomocy naukowych z matematyki; nagród dla uczestników konkursów.

Umożliwiły również uczniom udział w wyjazdach na pokazy naukowe i warsztaty edukacyjne.

Zapraszamy do galerii zdjęć: https://photos.app.goo.gl/E5KCYSAv0DU13Qnm1

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

tel. 17 8519217

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

akordyka logo

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

2019 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved