foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która wspiera wszechstronny rozwój ucznia, rozbudza i rozwija jego wrażliwość estetyczną i moralną oraz indywidualne zdolności twórcze, umacniania wiarę we własne siły i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów, rozwija umiejętności społeczne przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

ZS w Budach Głogowskich

IMG_4261.JPGCzas związany z oczekiwaniem na święta Bożego Narodzenia stanowi jeden z najważniejszych momentów w roku, zwłaszcza dla wszystkich dzieci. To właśnie dla najmłodszych okres ten jest najbardziej radosny i przynosi spełnienie wielu marzeń. Dzieje się tak między innymi za pośrednictwem jednego ze świętych, którego wspominamy w dniu 6 grudnia, czyli Świętego Mikołaja.

Każde dziecko czeka na przybycie owego świętego z wielką nadzieją i lekką niecierpliwością. Są jednak pośród nich dzieci, których oczekiwanie jest szczególnie niezwykłe, gdyż każda minuta ich życia jest związana z bólem i cierpieniem związanym z ciężką chorobą lub niepełnosprawnością. Dla nich przyjście Świętego Mikołaja jest nie tylko nagrodą za całoroczne posłuszeństwo, ale również podziękowaniem za ich codzienną walkę o życie.

Pamiętając w tym czasie o najbardziej potrzebujących dzieciach, uczniowie naszej szkoły postanowili po raz kolejny przyłączyć się do akcji na rzecz podopiecznych Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie i tym samym wspomóc Świętego Mikołaja w jego ciężkiej pracy.

Przez kilka tygodni uczniowie szkoły przynosili dary z myślą o chorych dzieciach. Następnie pomocnicy Świętego Mikołaja (Kacper Przywara, Wiktoria Pszonka i Marlena Zięba) skrupulatnie obliczali liczbę i wartość każdego podarowanego przedmiotu. W sumie ofiarowano rzeczy o łącznej wartości około 1100 złotych. Po zapakowaniu prezentów, delegacja naszych „elfów” (w tej roli wystąpili: Kacper Przywara, Wiktoria Pszonka, Seweryn Mytych, Hubert Pokrywa i Kacper Sobiesiak) wybrała się w podróż, aby przekazać wszystkie zebrane dary. Naszym szkolnym zaprzęgiem pokierował Pan Marcin Bajek, zaś stałą łączność ze Świętym Mikołajem zapewniała Pani Pedagog – Justyna Samolewicz-Dyka.

Na miejscu nasza delegacja otrzymała oficjalne podziękowania, jednak trzeba przyznać, że najlepszym podziękowaniem jest uśmiech dziecka i myśl, że drobnym gestem sprawiło się radość, która być może, choć na chwilę ulżyła mu w cierpieniu.

 

 

https://photos.app.goo.gl/UQvcLsA7WEEvxC2e2

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

tel. 17 8519217

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

akordyka logo

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

2019 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved