foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która wspiera wszechstronny rozwój ucznia, rozbudza i rozwija jego wrażliwość estetyczną i moralną oraz indywidualne zdolności twórcze, umacniania wiarę we własne siły i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów, rozwija umiejętności społeczne przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

ZS w Budach Głogowskich

on.pnglogo_100lecie_Strona_2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„NIEPODLEGŁA POLSKA – MOJA UKOCHANA OJCZYZNA”

Konkurs rozstrzygnięty – dziękujemy za wszystkie prace! Dzięki  uczestnikom konkursu, w naszej szkole zrobiło się biało-czerwono, a konkursowe jury ze wzruszeniem mogło oglądać wspaniałe prace.

         Konkurs organizowany był w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

          Każdy z uczestników miał przygotować plakat wykonany dowolną techniką. Można było eksperymentować różnymi technikami plastycznymi: rysunek, malarstwo, dopuszczalny był także kolaż z wykorzystaniem gotowych elementów takich jak np. zdjęcia, techniki mieszane.

          Temat pracy, ujęty w ramy plastyczne, miał odnosić się do symboli polskości, miejsc i wydarzeń ważnych w historii naszego kraju, postaci, które wniosły wybitny wkład do naszego narodowego dziedzictwa, miejsc o znaczeniu historycznym występujących na terenie naszej gminy. Mógł również dotyczyć samodzielnej interpretacji rozumienia patriotyzmu, jego przejawów, postaw itp.    

Celem konkursu było:

  1. Propagowanie postaw patriotycznych, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa wśród uczniów szkół podstawowych  i gimnazjalnych poprzez popularyzowanie oraz rozpowszechnianie wiedzy o:

- odzyskaniu przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku,
- najważniejszych postaciach związanych z tym wydarzeniem,
- znaczeniu tego wydarzenia dla współczesnej historii Polski,
- historii naszej Gminy Głogów Małopolski.
2. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, dumy z bycia Polakiem.
3. Uwrażliwienie na trudną historię Polski i narodu polskiego, na bohaterstwo Polaków w walce o wolną Ojczyznę.
4. Zwrócenie uwagi na to, że współczesne pokolenia mogą cieszyć się, tym, że żyją w wolnym, niepodległym kraju.

         Ostatecznie o wyborze laureatów konkursu zdecydował nakład pracy, kolory i… długie dyskusje jurorów. Pomysłowość, kreatywność i umiejętności autorów prac niejednokrotnie nas zaskakiwały.

NAGRODZONE PRACE

Kategoria szkoła podstawowa - klasy I-III:

I miejsce – Filip Król - ZS w Budach Głogowskich,

II miejsce – Izabela Gancarz  -  ZS w Budach Głogowskich,

III  miejsce – Maja Kowalska  - ZS w Budach Głogowskich.

Kategoria szkoła podstawowa - klasy IV-V:

I miejsce – Kaja Twardowska -  ZS w Budach Głogowskich,

II miejsce – Karolina Światek -  ZS w Budach Głogowskich,

III  miejsce – Fabian Gancarz -  ZS w Budach Głogowskich. 

III miejsce - Hanna Mazur -  ZS w Wysokiej Głogowskiej, 

Wyróżnienia: 

Kacper Bielenda -  ZS w Budach Głogowskich,

Malwina Wąsik -  ZS w Budach Głogowskich, 

Mateusz Dziubek - ZS w Budach Głogowskich, 

Justyna Mędrak -  ZS w Budach Głogowskich.

Kategoria szkoła podstawowa - klasy VI-VII:

I miejsce – Zuzanna Król - ZS w Budach Głogowskich

II miejsce – Wiktoria Tondera -   ZS w Budach Głogowskich,

II miejsce  - Zofia Majka -  ZS w Przewrotnem,     

III  miejsce – Filip Kowalski -  ZS w Budach Głogowskich. 

III miejsca - Anna Krzak - ZS w Pogwizdowie Nowym,

Wyróżnienia:

Klaudia Pokrywa  -  SP w Rudnej Małej,

Dawid Grzywacz -  ZS w Budach Głogowskich.

Kategoria szkoła gimnazjalna - klasy II-III:

I miejsce – Michał Dąbrowski - SP w Głogowie Młp.

II miejsce – Mateusz Słapiński- SP w Głogowie Młp.

III miejsce – Kacper Przywara - ZS w Budach Głogowskich.

III miejsce - Bartosz Kraus -  ZS w Wysokiej Głogowskiej.

Spośród nagrodzonych prac komisja złożona z pracowników Urzędu Gminy
w Głogowie Młp. wybrała 13, które zostaną umieszczone w specjalnym kalendarzu przygotowanym na rok 2018 .

Wszystkich laureatów zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się 08.01.2018 r. o godz. 11.00 w sali ślubów w Urzędzie Gminy w Głogowie Młp. Wręczenie nagród będzie połączone z pokonkursową wystawą prac.

Barbara Węglarz

Galeria z nagrodzonymi pracami pod adresem: https://photos.app.goo.gl/YECoRRwG1hwqyXGd2

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

tel. 17 8519217

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

akordyka logo

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

2019 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved