Przewodniczący: Miłosz Sarna

Zastępca: Zuzanna Król

Skarbnik: Anna Furman