foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która wspiera wszechstronny rozwój ucznia, rozbudza i rozwija jego wrażliwość estetyczną i moralną oraz indywidualne zdolności twórcze, umacniania wiarę we własne siły i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów, rozwija umiejętności społeczne przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

ZS w Budach Głogowskich

GMINNY KONKURS PLASTYCZY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM

„NIEPODLEGŁA POLSKA – MOJA UKOCHANA OJCZYZNA”

na 100 – lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Celem konkursu jest:

 1. Propagowanie postaw patriotycznych, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych poprzez popularyzowanie oraz rozpowszechnianie wiedzy o:
  - odzyskaniu przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku,
  - najważniejszych postaciach związanych z tym wydarzeniem,
  - znaczeniu tego wydarzenia dla współczesnej historii Polski,
  - historii naszej Gminy Głogów Małopolski.
 2. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, dumy z bycia Polakiem.
 3. Uwrażliwienie na trudną historię Polski i narodu polskiego, na bohaterstwo Polaków w walce o wolną Ojczyznę.  
 4. Zwrócenie uwagi na to, że współczesne pokolenia mogą cieszyć się, tym że żyją w wolnym, niepodległym kraju.
  5. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni.

Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu jest: Zespół Szkół w Budach Głogowskich.

Adres: Budy Głogowskie 846, 36-069 Głogów Małopolski.

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
 • szkoła podstawowa - klasy I-III
 • szkoła podstawowa - klasy IV-V
 • szkoła podstawowa - klasy VI-VII
 • szkoła gimnazjalna - klasy I-II
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie plakatu (to znaczy: praca powinna posiadać zarówno cechy informacyjne jak i dekoracyjne) związanego z tematem konkursu w formacje A3.
  3. Każdy z uczestników przygotowuje plakat wykonany dowolną techniką: rysunek, malarstwo, dopuszczalny jest także kolaż z wykorzystaniem gotowych elementów takich jak np. zdjęcia, techniki mieszane. Każda praca powinna posiadać passe-partout.
  4. Temat pracy, ujęty w ramy plastyczne, może odnosić się do symboli polskości, miejsc i wydarzeń ważnych w historii naszego kraju, postaci, które wniosły wybitny wkład do naszego narodowego dziedzictwa. Miejscach o znaczeniu historycznym występujących na terenie naszej gminy. Może również dotyczyć samodzielnej interpretacji rozumienia patriotyzmu, jego przejawów, postaw itp.
  5. Praca plastyczna powinna zawierać metryczkę wg poniższego wzoru:
  Imię i nazwisko, wiek uczestnika, klasa, tytuł pracy, imię i nazwisko opiekuna, pod którego kierunkiem została wykonana. 
  6. Ostateczny termin dostarczania prac do Organizatora upływa 8 GRUDNIA 2017 r.
  7. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatorów.                                  
  8. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez zgody autora.
  9. Informacja o wynikach dostępna będzie na stronie internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacji udzielają organizatorzy Konkursu: Barbara Węglarz i Barbara Saładiak

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

tel. 17 8519217

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

akordyka logo

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

2018 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved