foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która wspiera wszechstronny rozwój ucznia, rozbudza i rozwija jego wrażliwość estetyczną i moralną oraz indywidualne zdolności twórcze, umacniania wiarę we własne siły i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów, rozwija umiejętności społeczne przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

ZS w Budach Głogowskich

„Każdy może polubić matematykę” – październik z mPotęgą 

Uczniowie Zespołu Szkół w Budach Głogowskich w październiku realizowali różne zadania w ramach projektu "Każdy może polubić matematykę". Miesiąc ten poświęcony był dla uczniów z dominującym typem inteligencji werbalnej i artystycznej.

Podopieczni poszukiwali matematyki w poezji - wiersz Wisławy Szymborskiej "Podziwu godna liczba Pi", poznali literatów zamiłowanych w matematyce: C. K. Norwid, J. Tuwim,
A. Mickiewicz, zapoznali się z biblijną symboliką liczb i wierszami trzynastozgłoskowcami. Wykonana została prezentacja dotycząca matematyki w literaturze.

Dzieci tworzyły słowne wykreślanki matematyczne, zadania z luką, zadania typu "połącz
w pary" i quizy "Milionerzy" w aplikacji internetowej LearningApps, np.:

https://learningapps.org/display?v=pns78we2j17

https://learningapps.org/display?v=pe6gao67j17

https://learningapps.org/display?v=pyai5vxyj17

https://learningapps.org/display?v=p62kiqt1317

Ogłoszony został  konkurs na wiersz, fraszkę lub limeryk poświęcony matematyce. Nagrodzone wiersze na cześć „królowej nauk” zostaną zaprezentowane w gazetce szkolnej.

Uczniowie z dominującym typem inteligencji artystycznej układali scenariusze do filmów wykorzystujących matematyczne twierdzenia i wiedzę w sytuacjach praktycznych. Rezultaty prac zostaną zapisane na kanale Youtube.

 

https://photos.app.goo.gl/UkcCfL9k57ZERnOi1

 

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

tel. 17 8519217

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

akordyka logo

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

2018 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved