foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która wspiera wszechstronny rozwój ucznia, rozbudza i rozwija jego wrażliwość estetyczną i moralną oraz indywidualne zdolności twórcze, umacniania wiarę we własne siły i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów, rozwija umiejętności społeczne przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

ZS w Budach Głogowskich

IMG_20171108_092223.jpg „Gmina Głogów Małopolski
bezpieczną gminą”

Uczniowie naszej szkoły z klas V SP i III Gimnazjum,  wzięli udział w warsztatach   Pierwszej Pomocy Przedmedycznej zorganizowanych w ramach projektu „Gmina Głogów Małopolski bezpieczną gminą”

Spotkanie miało na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności młodzieży na temat udzielania pomocy przede wszystkim w przypadku omdleń i utraty przytomności oraz ukształtowania w nich postawy poszanowania życia ludzkiego w warunkach zagrożenia życia.

Wiedzę teoretyczną dzieci miały możliwość przećwiczyć na fantomach oraz  na sobie nawzajem, pracując w parach pod czujnym okiem instruktora i ratownika. Uczniowie wykazali się umiejętnością układania osoby poszkodowanej w pozycji bocznej ustalonej oraz wykonywania masażu serca.

Bardzo ważnym elementem zajęć było uświadomienie młodzieży potrzeby szybkiego reagowania w sytuacjach zagrażających życiu człowieka.

Wszyscy uczniowie chętnie i z zaangażowaniem brali udział w ćwiczeniach.

Każdy uczestnik warsztatów otrzymał dyplom.

Zaparaszamy do galerii: https://photos.app.goo.gl/amKARH2pIdMdGQt03

Zrzut ekranu 2017-11-14 o 09.18.34.png

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

tel. 17 8519217

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

akordyka logo

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

2018 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved