foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która wspiera wszechstronny rozwój ucznia, rozbudza i rozwija jego wrażliwość estetyczną i moralną oraz indywidualne zdolności twórcze, umacniania wiarę we własne siły i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów, rozwija umiejętności społeczne przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

ZS w Budach Głogowskich

57da83fc4d1ec_o.jpg

Dzień 1 listopada stanowi wyjątkową okazję do refleksji nad ludzkim życiem oraz jego ogromną wartością. Jest to święto wyjątkowo ważne w polskiej kulturze, ponieważ przypomina nam również o tych, którzy złożyli dar ze swojego życia dla wolności ojczyzny lub spędzili je pogrążeni w tęsknocie za krajem.

Dlatego, jak co roku, nasi uczniowie postanowili dołączyć do akcji „Światełko pamięci dla Łyczakowa” i bardzo licznie ofiarowywali znicze, aby zapłonęły w dniu Wszystkich Świętych tam, gdzie spoczywają nasi rodacy, w tym również patronka naszej szkoły, poetka i patriotka – Maria Konopnicka.

Część z zebranych podczas akcji zniczy postanowili oni także złożyć na grobach zmarłych nauczycieli szkoły w Budach Głogowskich, wyrażając w ten sposób pamięć o ich poświęceniu dla kształtowania młodych umysłów.

Ponadto zapalali również „światełko” na grobach zaniedbanych i opuszczonych, co stanowiło wyjątkowy symbol pamięci i szacunku wobec każdego ludzkiego życia, które pojawiło się na tym świecie.

W organizację i przebieg akcji zaangażowane było Szkolne Koło Caritas pod kierunkiem Pani Barbary Węglarz, Samorząd Uczniowski wraz ze swoim opiekunem Panem Marcinem Bajkiem oraz pedagog szkolny – Justyna Samolewicz-Dyka.

 

 

 

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

tel. 17 8519217

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

akordyka logo

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

2018 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved