foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która wspiera wszechstronny rozwój ucznia, rozbudza i rozwija jego wrażliwość estetyczną i moralną oraz indywidualne zdolności twórcze, umacniania wiarę we własne siły i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów, rozwija umiejętności społeczne przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

ZS w Budach Głogowskich

konkurs ziemia nasz domDnia 25. 04. 2017 roku w Zespole Szkół w Budach Głogowskich odbyło się uroczyste wręczenie nagród z rozstrzygniętego Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. „Ziemia – Nasz Dom”. Patronat honorowy nad konkursem oraz sponsorowanie nagród objęli Burmistrz Głogowa Małopolskiego i Nadleśnictwo Głogowie Młp.
Głównym celem tego konkursu było zwrócenie uwagi dzieci na piękno otaczającej nas przyrody, przybliżanie wiedzy na temat ochrony środowiska, ukazanie postaw proekologicznych oraz rozwijanie umiejętności artystycznych i kreatywności. Ważnym

zadaniem – nas dorosłych - jest uwrażliwianie naszych dzieci już od najmłodszych lat, jak dbać o środowisko, w którym żyjemy oraz zachęcanie do aktywnego spędzania czasu połączonego z poszerzaniem wiadomości na temat najbliższego otoczenia.
Prace  konkursowe wykonane przez laureatów zostały przedstawione w najróżniejszych formach plastycznych. Pokazują świadomość małych artystów na temat dbania o środowisko oraz troskę o naszą planetę - Ziemię.
W konkursie wzięło udział 10 placówek z powiatu rzeszowskiego, które nadesłały ciekawe i pełne inspiracji prace, wykonane różnymi technikami. Na konkurs wpłynęło 67 prac plastycznych. Głównym wyróżnieniem w tym konkursie była Nagroda Dyrektora Zespołu Szkół w Budach Głogowskich, którą otrzymała Anna Małozięć z Niepubliczego Przedszkola im. Michała Archanioła w Głogowie Młp.

W kategorii I (3 - 4 latki) nagrody otrzymali:

I miejsce - Wiktoria Lech, Publiczne Przedszkole w Wysokiej Głogowskiej

II miejsce - Maja Michalska, Oddział Przedszkolny w Rudnej Małej

III miejsce - Błażej Bajek, Publiczne Przedszkole w Bratkowicach

W kategorii II (5 - 6 latki) nagrody otrzymali:

I miejsce- Emilia Gawron, Publiczne Przedszkole w Przewrotnem

II miejsce - Marcel Homa, Oddział Przedszkolny w Budach Głogowskich

III miejsce - Oliwier Motowidło, Oddział Przedszkolny w Budach Głogowskich    

Wyróżnienia przypadły następującym uczestnikom:

Zuzanna Klepacz, Niepubliczne Przedszkole w Rogoźnicy, Hanna Poźniak, Publiczne Przedszkole W Wysokiej Głogowskiej,

Martyna Dworak, Oddział Przedszkolny w Budach Głogowskich, Zuzannna Szuberla, Publiczne Przedszkole w Głogowie Młp.,

Klaudia Zięba, Publiczne Przedszkole w Głogowie Młp., Blanka Drupka, Publiczne Przedszkole w Głogowie Młp.,

Olivia Jucha, Punkt Przedszkolny w Budach Głogowskich, Natalia Dziura, Oddział Przedszkolny w Stykowie,

Adrian Piszcz, Oddział Przedszkolny w Budach Głogowskich, Amelia Kubas, Oddział Przedszkolny w Budach Głogowskich,

Mariia Kryvenchenko, Publiczne Przedszkole w Głogowie Młp.,Maja Kowalska, Oddział Przedszkolny w Budach Głogowskich. 

Wszyscy laureaci konkursu otrzymali z rąk Pani Dyrektor Renaty Czach i przedstawiciela Nadleśnictwa Głogów Małopolski Pana Marka Świądra dyplomy oraz upominki. Natomiast nauczycielom zostały wręczone podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu. Po rozdaniu nagród wszyscy delektowali się słodkim poczęstunkiem oraz mogli podziwiać wystawę z najlepszymi, nadesłanymi pracami.

Laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Justyna Golema, nauczyciel ZS w Budach Głogowskich

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

tel. 17 789 73 80

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

akordyka logo

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

2019 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved