foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która wspiera wszechstronny rozwój ucznia, rozbudza i rozwija jego wrażliwość estetyczną i moralną oraz indywidualne zdolności twórcze, umacniania wiarę we własne siły i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów, rozwija umiejętności społeczne przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

ZS w Budach Głogowskich

symboleFinał Gminnego Konkursu Wiedzowego „Symbole narodowe” odbył się 12 maja 2017 r. w Zespole Szkół w Budach Głogowskich

…Do naszej szkoły tego dnia zjechali się z terenu całej gminy laureaci eliminacji szkolnych wraz ze swoimi nauczycielami. O godzinie 10.30, po przywitaniu naszych Gości, Uczniowie przystąpili do godzinnej pracy- testu wiedzowego, którego zakres wiadomości obejmował zagadnienia dotyczące polskich symboli narodowych. Finaliści musieli wykazać się znajomością tekstów, które niegdyś pełniły rolę hymnu

oraz pierwotną wersją dzisiejszego Mazurka Dąbrowskiego. Przygotowania do konkursu wymagały poszerzenia wiedzy z zakresu historii powstania hymnu, godła i flagi narodowej, jak i pogłębienia wiadomości na temat wydarzeń i postaci ważnych w naszej narodowej historii. Informacje, jakimi mogli podzielić się nasi finaliści w teście wiedzowym, potwierdzają duży wkład pracy- poświęcony czas na poszukiwanie źródeł informacji, zaznajamianie się z nimi, mądrą selekcję informacji, umiejętność łączenia faktów. W te przygotowania z wielkim zaangażowanie włączeni byli nauczyciele- opiekunowie uczestników konkursu. Wsparcie udzielone przez nauczycieli przygotowujących swych podopiecznych zaowocowało niebywałą wiedzą z zakresu całej historii Polski. Tym samym zorganizowany przez ZS w Budach Głogowskich konkurs przyczynił się do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami. Zdobyta wiedza z pewnością stała się źródłem świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa i tradycji. Żywimy nadzieję, że wśród uczestników konkursu rozkwita poczucie dumy narodowej; że swój entuzjazm i wiedzę będą nieś dalej, między swoich rówieśników, by czuli się dumni, że są Polakami.

         Konkurs został zorganizowany dla uczczenia 220-lecia powstania hymnu narodowego.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

 

Kategoria Szkoła Podstawowa

I miejsce: Miłosz Sarna- Budy Głogowskie

                Aleksandra Płoch- Wysoka Głogowska

II miejsce: Izabela Ziemba- Budy Głogowskie

III miejsce: Edyta Kłeczek- Styków

                  Iga Nowak- Pogwizdów Nowy

Wyróżnienia: Damian Mucha- Pogwizdów Nowy

                   Krzysztof Chuchro- Przewrotne

                   Klaudia Pokrywa- Rudna Mała

                   Wiktoria Golonka- Rudna Mała

Kategoria Gimnazjum

I miejsce: Rafał Sałata- Wysoka Głogowska

II miejsce: Patrycja Kubicz- Wysoka Głogowska

III miejsce: Martyna Chruściel- Budy Głogowskie

                  Alicja Kopeć- Głogów Małopolski

Wyróżnienia: Paulina Duda- Głogów Małopolski

                   Bartłomiej Błażej- Przewrotne

Wszystkim finalistom - uczestnikom etapu gminnego - oraz laureatom Gminnego Konkursu Wiedzowego „Symbole narodowe” gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz wielu niezapomnianych wrażeń przy okazji zgłębiania wiedzy!

Nauczycielom składamy serdeczne podziękowania za poświęcony czas i zaangażowanie w przygotowanie uczniów do konkursu!

                                                                  Agnieszka Wilk

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

tel. 17 789 73 80

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

akordyka logo

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

2019 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved