akordyka 1Już po raz dziesiąty nasz chór zakwalifikował się do ogólnopolskiego programu  „Śpiewająca Polska”, w którym opiekę merytoryczną od dwóch lat sprawuje Akademia Chóralna. Akademia Chóralna to projekt rozwoju polskiej chóralistyki, począwszy od chórów szkół podstawowych, przez młodzież gimnazjalną, ponadgimnazjalną i akademicką aż po przygotowanie młodzieży muzycznie kształconej do śpiewu w zespołach

zawodowych. Chór „Akordyka” Zespołu Szkół w Budach Głogowskich działa od września 2006 roku, czyli od początku tego programu. Repertuar chóru jest różnicowany i ciekawy, obejmuje pieśni patriotyczne, młodzieżowe, kanony, popularne, kolędy, pastorałki i pieśni o tematyce bożonarodzeniowej.
Chór uczestniczył na imprezach szkolnych , gminnych i powiatowych:

- w Dniu Nauczyciela
- na apelu z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległościakordyka 2
Ponadto chórzyści wzięli udział w szeregu konkursach, koncertach i przeglądach”:
na Wojewódzkim Festiwalu Pieśni i piosenki Religijnej w kategorii solistów Mateusz Bajek zdobył II miejsce
w Powiatowym konkursie Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej, również otrzymaliśmy II miejsce
w grudniu chór wystąpił z koncertem kolęd w Dziennym Domu „Seniora-Vigor” w Budach Głogowskich