ZS w Budach Głogowskich

4

akordyka 1Już po raz dziesiąty nasz chór zakwalifikował się do ogólnopolskiego programu  „Śpiewająca Polska”, w którym opiekę merytoryczną od dwóch lat sprawuje Akademia Chóralna. Akademia Chóralna to projekt rozwoju polskiej chóralistyki, począwszy od chórów szkół podstawowych, przez młodzież gimnazjalną, ponadgimnazjalną i akademicką aż po przygotowanie młodzieży muzycznie kształconej do śpiewu w zespołach

zawodowych. Chór „Akordyka” Zespołu Szkół w Budach Głogowskich działa od września 2006 roku, czyli od początku tego programu. Repertuar chóru jest różnicowany i ciekawy, obejmuje pieśni patriotyczne, młodzieżowe, kanony, popularne, kolędy, pastorałki i pieśni o tematyce bożonarodzeniowej.
Chór uczestniczył na imprezach szkolnych , gminnych i powiatowych:

- w Dniu Nauczyciela
- na apelu z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległościakordyka 2
Ponadto chórzyści wzięli udział w szeregu konkursach, koncertach i przeglądach”:
na Wojewódzkim Festiwalu Pieśni i piosenki Religijnej w kategorii solistów Mateusz Bajek zdobył II miejsce
w Powiatowym konkursie Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej, również otrzymaliśmy II miejsce
w grudniu chór wystąpił z koncertem kolęd w Dziennym Domu „Seniora-Vigor” w Budach Głogowskich

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

BIP   zsbudy.biposwiata.pl

tel. 17 789 73 80 Szkoła

tel. 17 789 73 81 Dyrektor

tel. 17 789 73 82 Sekretariat

tel. 17 789 73 83 Pokój nauczycielski

tel. 17 789 73 85 Intendentka

tel. 17 789 73 86 Pedagog

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

 

autorytety2 0 606x576

 

bezpszkola

 

akordyka logo

2021 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved