foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która wspiera wszechstronny rozwój ucznia, rozbudza i rozwija jego wrażliwość estetyczną i moralną oraz indywidualne zdolności twórcze, umacniania wiarę we własne siły i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów, rozwija umiejętności społeczne przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

ZS w Budach Głogowskich

akordyka 1Już po raz dziesiąty nasz chór zakwalifikował się do ogólnopolskiego programu  „Śpiewająca Polska”, w którym opiekę merytoryczną od dwóch lat sprawuje Akademia Chóralna. Akademia Chóralna to projekt rozwoju polskiej chóralistyki, począwszy od chórów szkół podstawowych, przez młodzież gimnazjalną, ponadgimnazjalną i akademicką aż po przygotowanie młodzieży muzycznie kształconej do śpiewu w zespołach

zawodowych. Chór „Akordyka” Zespołu Szkół w Budach Głogowskich działa od września 2006 roku, czyli od początku tego programu. Repertuar chóru jest różnicowany i ciekawy, obejmuje pieśni patriotyczne, młodzieżowe, kanony, popularne, kolędy, pastorałki i pieśni o tematyce bożonarodzeniowej.
Chór uczestniczył na imprezach szkolnych , gminnych i powiatowych:

- w Dniu Nauczyciela
- na apelu z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległościakordyka 2
Ponadto chórzyści wzięli udział w szeregu konkursach, koncertach i przeglądach”:
na Wojewódzkim Festiwalu Pieśni i piosenki Religijnej w kategorii solistów Mateusz Bajek zdobył II miejsce
w Powiatowym konkursie Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej, również otrzymaliśmy II miejsce
w grudniu chór wystąpił z koncertem kolęd w Dziennym Domu „Seniora-Vigor” w Budach Głogowskich

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

tel. 17 8519217

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

akordyka logo

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

2018 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved