ZS w Budach Głogowskich

4

Clipboard01

 

Clipboard02

 

 

 

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego

„Zwierzęta Podkarpacia – co może pomóc im w wędrówkach?”

Działanie zrealizowane jest w ramach projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne” opracowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (nr umowy URP/SPPW/2.2/KIK/53).

Cele konkursu:

  • Poznanie roli korytarzy migracyjnych w życiu zwierząt
  • Zwrócenie uwagi na problem zmniejszania się areału naturalnych siedlisk zamieszkałych przez dzikie zwierzęta na wskutek urbanizacji, uprzemysłowienia, rozwoju transportu i rolnictwa.
  • Określenie przyczyn zanikania rzadkich gatunków.
  • Zdobycie wiadomości na temat sposobów ułatwiania wędrówek zwierzętom.
  • Poznanie gatunków chronionych i zagrożonych wyginięciem jak żubr, ryś żbik, wilk, traszki, salamandra itp.

Konkurs skierowany będzie do uczniów Zespołu Szkół w Budach Głogowskich. w dwóch kategoriach

I          Klasy IV-VI w szkole podstawowej

II         Klasy I-III w gimnazjum

Prace plastyczne formatu A3 wykonanych dowolną techniką należy dostarczyć do organizatorów w terminie do 12 grudnia 2016 roku do organizatorów konkursu. Prace konkursowe wykonywane muszą być indywidualnie. Każdy uczestnik może dostarczyć kilka prac. Prace ocenione zostaną oceną cząstkową z przedmiotu.

Jury w składzie: Barbara Depa, Katarzyna Grabiec - Szamraj, Maria Woźniak przy ocenie pod uwagę weźmie:

  • pomysłowość
  • wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych
  • odpowiedni dobór treści zgodny z celami konkursu.

Wiedzę na temat problemu korytarzy migracyjnych można poszerzyć na zajęciach przyrody, biologii, geografii oraz na zajęciach pozalekcyjnych, prowadzonych przez nauczycieli: p. Marię Woźniak, p. Barbarę Depę i p. Katarzynę Grabiec - Szamraj.

Informacje dodatkowe o korytarzach migracyjnych można też uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia „ProCarpathia” z siedzibą w Rzeszowie.

Sponsorem nagród jest Stowarzyszenie ProCarpathia w Rzeszowie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich uczniów

klas IV-VI SP i I-III Gimnazjum.

Organizatorzy konkursu:

Maria Woźniak i Katarzyna Grabiec-Szamraj

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

tel. 17 789 73 80

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

Oferta firm ubezpieczeniowych na rok szkolny 2019/2020

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

 

autorytety2 0 606x576

 

bezpszkola

 

akordyka logo

2019 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved