ZS w Budach Głogowskich

4

Clipboard01

 

Clipboard02

 

 

 

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego

„Zwierzęta Podkarpacia – co może pomóc im w wędrówkach?”

Działanie zrealizowane jest w ramach projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne” opracowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (nr umowy URP/SPPW/2.2/KIK/53).

Cele konkursu:

  • Poznanie roli korytarzy migracyjnych w życiu zwierząt
  • Zwrócenie uwagi na problem zmniejszania się areału naturalnych siedlisk zamieszkałych przez dzikie zwierzęta na wskutek urbanizacji, uprzemysłowienia, rozwoju transportu i rolnictwa.
  • Określenie przyczyn zanikania rzadkich gatunków.
  • Zdobycie wiadomości na temat sposobów ułatwiania wędrówek zwierzętom.
  • Poznanie gatunków chronionych i zagrożonych wyginięciem jak żubr, ryś żbik, wilk, traszki, salamandra itp.

Konkurs skierowany będzie do uczniów Zespołu Szkół w Budach Głogowskich. w dwóch kategoriach

I          Klasy IV-VI w szkole podstawowej

II         Klasy I-III w gimnazjum

Prace plastyczne formatu A3 wykonanych dowolną techniką należy dostarczyć do organizatorów w terminie do 12 grudnia 2016 roku do organizatorów konkursu. Prace konkursowe wykonywane muszą być indywidualnie. Każdy uczestnik może dostarczyć kilka prac. Prace ocenione zostaną oceną cząstkową z przedmiotu.

Jury w składzie: Barbara Depa, Katarzyna Grabiec - Szamraj, Maria Woźniak przy ocenie pod uwagę weźmie:

  • pomysłowość
  • wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych
  • odpowiedni dobór treści zgodny z celami konkursu.

Wiedzę na temat problemu korytarzy migracyjnych można poszerzyć na zajęciach przyrody, biologii, geografii oraz na zajęciach pozalekcyjnych, prowadzonych przez nauczycieli: p. Marię Woźniak, p. Barbarę Depę i p. Katarzynę Grabiec - Szamraj.

Informacje dodatkowe o korytarzach migracyjnych można też uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia „ProCarpathia” z siedzibą w Rzeszowie.

Sponsorem nagród jest Stowarzyszenie ProCarpathia w Rzeszowie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich uczniów

klas IV-VI SP i I-III Gimnazjum.

Organizatorzy konkursu:

Maria Woźniak i Katarzyna Grabiec-Szamraj

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

tel. 17 789 73 80 Szkoła

tel. 17 789 73 81 Dyrektor

tel. 17 789 73 82 Sekretariat

tel. 17 789 73 83 Pokój nauczycielski

tel. 17 789 73 85 Intendentka

tel. 17 789 73 86 Pedagog

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

 

autorytety2 0 606x576

 

bezpszkola

 

akordyka logo

2020 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved