foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która wspiera wszechstronny rozwój ucznia, rozbudza i rozwija jego wrażliwość estetyczną i moralną oraz indywidualne zdolności twórcze, umacniania wiarę we własne siły i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów, rozwija umiejętności społeczne przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

ZS w Budach Głogowskich

mgr Renata Czach – dyrektor szkoły
mgr Katarzyna Rzucidło – punkt przedszkolny,
mgr Justyna Golema - punkt przedszkolny,
mgr Iwona Kaniewska – edukacja wczesnoszkolna,
mgr Krystyna Kogut – edukacja wczesnoszkolna,

mgr Teresa Kogut – edukacja wczesnoszkolna,
mgr Bożena Gnacy - edukacja wczesnoszkolna,
mgr Barbara Saładiak - edukacja wczesnoszkolna,
mgr Barbara Depa - przyroda, technika, informatyka,
mgr Agnieszka Sarama – matematyka, informatyka
mgr Małgorzata Wachek – język polski,
mgr Anna Rusin - biologia, chemia, geografia,
mgr Alicja Baran – język niemiecki,
mgr Maciej Marczydło – matematyka, informatyka,
mgr Katarzyna Dziedzic - historia, wiedza o społeczeństwie,
mgr Ewa Demków – fizyka, informatyka, technika,
mgr Agnieszka Wilk – język polski,
mgr Katarzyna Rzeźnik– język angielski,
mgr Monika Rękosiewicz-Tokarz - język angielski,
mgr Barbara Węglarz - religia, wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka,
ks. mgr Paweł Zimny – religia,
mgr Elżbieta Kwolek – muzyka, plastyka,
Jakub Kotula– wychowanie fizyczne,
mgr Marcin Bajek – wychowanie fizyczne,
mgr Tadeusz Zygo - edukacja dla bezpieczeństwa,
mgr Marta Rusin – pedagog szkolny,

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

tel. 17 8519217

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

akordyka logo

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

2018 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved