ZS w Budach Głogowskich

4

014W dniach 13. – 18.11. 2016 roku grupa 11 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp. oraz 6 uczniów z Zespołu Szkół w Budach Głogowskich wraz z nauczycielkami języka niemieckiego: p. Alicją Baran i p. Joanną Łach wzięła udział w projekcie polsko – niemiecko - ukraińskiej wymiany szkolnej . Stronę niemiecką reprezentowała grupa 24 uczniów oraz 2 nauczycieli ze szkoły w Rheinberg, zaś stronę ukraińską grupa 23 uczniów i 2 nauczycieli ze szkoły we Lwowie. Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków PNWM.

Wymiana szkolna   odbywała się w malowniczym ośrodku w Krzyżowej koło Wrocławia. Ośrodek ten mieści się w odrestaurowanych zabudowaniach dworskich niemieckiej rodziny von Moltke, która to po wojnie przekazała swój majątek na rzecz polsko – niemieckiej współpracy. W okresie II wojny światowej rodzina von Moltke utworzyła tzw. „ Krąg z Krzyżowej”, działał on przeciw władzy Hitlera. Natomiast w 1989 roku odbyła się tu Msza Pojednania, w której udział wzięli ówcześni szefowie rządów Polski i Niemiec – Tadeusz Mazowiecki oraz Helmut Kohl. Krzyżowa stała się w ten sposób symbolem - miejscem polsko – niemieckiego pojednania. Po tym wydarzeniu w 1990 roku podpisano traktat graniczny, a rok później traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Obecnie w 2016 roku obchodzimy ponownie święto polsko – niemieckiej przyjaźni, którym jest 25 – lecie traktatu. Na atrakcyjność tego miejsca wpływa również wystawa plenerowa: „ Odwaga i pojednanie”, która powstała z okazji 25 rocznicy „ Mszy Pojednania”, jest pierwszą ekspozycja plenerową Muzeum historii Polski. Uczestnicy wymiany mieli możliwość również jej obejrzenia. Okazało się, że dla poszczególnych krajów: Niemiec, Ukrainy i Polski miała ona inną wymowę.

W dniu przyjazdu do Krzyżowej wszyscy uczestnicy zapoznali się i przedstawili wzajemne oczekiwania. W kolejnych dniach uczniowie brali udział w grach, zabawach integracyjnych i ruchowych, animacjach językowych oraz warsztatach dotyczących wiedzy o krajach sąsiedzkich i tożsamości narodowej. W trakcie pracy warsztatowej uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem, otwartością i kreatywnością. Program wymiany obejmował również wycieczkę do Wrocławia, gdzie uczniowie zwiedzili Zoo oraz Wrocławską Starówkę. Każdy dzień był intensywnie wypełniony kolejnymi punktami programu, aż do godziny 22.00. Wieczorami, po całodniowych zajęciach edukacyjnych odbywały się rozgrywki sportowe, spotkania międzynarodowe oraz dyskoteki, oczywiście pod opieką nauczycieli z Polski, Niemiec i Ukrainy. Nasi uczniowie wiedli prym podczas tych wieczornych spotkań, uczyli młodzież z Ukrainy i z Niemiec tańców: Belgijki, Poloneza i Krakowiaka. Podczas wieczorów międzynarodowych zaprezentowali filmy: o ZSO w Głogowie Młp., o ZS w Budach Głogowskich oraz o naszych okolicach i zaśpiewali kilka polskich piosenek. Na koniec wszyscy obdarowali się wzajemnie symbolicznymi prezentami – pamiątkami. Szczególnie podobały się widokówki z województwem podkarpackim, które otrzymaliśmy od jednego z rodziców naszych uczniów.

Program wymiany zakładał metody edukacji nieformalnej, włączające uczestników we wszystkie etapy procesu nauki – przygotowanie, przebieg, ewaluacja.

Udział w wymianie umożliwił uczniom poszerzenie umiejętności z języka niemieckiego i angielskiego, poprzez żywy kontakt z tymi językami. Gry i zabawy edukacyjne i ruchowe oraz warsztaty językowe prowadzone przez koordynatora z Polski oraz wolontariuszy z Niemiec i Ukrainy mobilizowały do aktywności językowej i kreatywności wszystkich uczestników wymiany oraz prowadziły do wzajemnej integracji całej grupy. Pod koniec tygodniowego pobytu uczniowie przełamywali małymi krokami barierę komunikacji w języku obcym, najważniejsza stawała się dla nich nieodparta potrzeba porozumiewania się z kolegami.

Dzięki wymianie uczniowie poznali również kulturę i tradycje krajów sąsiedzkich : Niemiec i Ukrainy. Nawiązali wspólne kontakty z rówieśnikami, które z pewnością będą trwały.

Uczyli się wzajemnej tolerancji i poszanowania osób o odmiennej kulturze oraz tożsamości narodowej.

Myślę, że dla wszystkich udział w wymianie był bogatym doświadczeniem, które na zawsze pozostanie w ich sercach i pamięci. Dowodem na to są poniższe wypowiedzi uczniów: „…Wymiana polsko-niemiecko-ukraińska była dla nas cudownym przeżyciem. Krzyżowa to piękne miejsce, w którym ciekawie spędziłyśmy czas. Zawarliśmy nowe znajomości, podszkoliłyśmy język niemiecki i angielski, a także nauczyłyśmy się kilku podstawowych zwrotów w języku ukraińskim. Każdy dzień był bardzo intensywny, interesujący i przepełniony radością. Nie było czasu na nudę. Niestety to co dobre szybko się kończy. Tydzień szybko minął i trzeba było wracać do domów. Ta wycieczka na pewno pozostanie w naszej pamięci……Klaudia”.

„…Czas spędzony na wymianie minął nam wszystkim bardzo szybko. Poznaliśmy wielu przyjaciół z krajów sąsiednich, z którymi utrzymujemy kontakty. Jestem bardzo zadowolona, ze uczestniczyłam w tym wydarzeniu, ponieważ mogłam poszerzyć swoje umiejętności zarówno z języka angielskiego jak i niemieckiego i przeżyć fantastyczną przygodę, którą zapamiętam do końca życia…Marlena”.

„…Dzięki wymianie nabrałam pewności siebie i stałam się bardziej otwarta na kontakty z innymi….K.”

Alicja Baran, Joanna Łach

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

tel. 17 789 73 80 Szkoła

tel. 17 789 73 81 Dyrektor

tel. 17 789 73 82 Sekretariat

tel. 17 789 73 83 Pokój nauczycielski

tel. 17 789 73 85 Intendentka

tel. 17 789 73 86 Pedagog

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

 

autorytety2 0 606x576

 

bezpszkola

 

akordyka logo

2020 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved