ZS w Budach Głogowskich

4

IMG 20161123 09412123 listopada 2016 roku w Zespole Szkół w Budach Głogowskich odbył się konkurs patriotyczny pt. „Ocalić od zapomnienia pieśni patriotyczne”. Celem głównym konkursu była popularyzacja utworów o treściach patriotycznych, a także „ocalenie od zapomnienia” pięknej polskiej tradycji pieśni, które noszą w sobie wspomnienie ważnych momentów historii naszej Ojczyzny. Cele szczegółowe, jakie przyświecały konkursowi to: wspieranie wychowania patriotycznego uczniów poprzez formy aktywności artystycznej, popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego, umacnianie świadomości narodowej, kultywowanie

pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny i ludziach, którzy walczyli o Jej suwerenność, integracja klas

poprzez „zdrową” rywalizację. Uczniowie biorący udział w rywalizacji mieli możliwość zaprezentowania utworów nawiązujących do różnych okresów z dziejów Polski. Pieśni patriotyczne odgrywają ogromną rolę w edukacji, kulturze narodu polskiego. Stąd narodził się pomysł takiego konkursu, by poprzez prezentacje sceniczne ocalić je od zapomnienia i sprawić, by stały się łącznikiem pomiędzy tradycją a teraźniejszością. Stanowią piękną lekcję polskiej historii, potrafią nas wzruszyć do łez i obudzić jakąś szlachetną część naszej natury. W Polsce powstały wspaniałe pieśni patriotyczne, które przez pokolenia zagrzewały do walki. Dziś, gdy żyjemy w wolnej Polsce, rozgrzewają w nas miłość do Ojczyzny, są pamiątką po ludziach, którzy oddali życie za wolną Polskę, dlatego musimy je pielęgnować. Czasem pieśni te są jedyną mogiłą poległych bezimiennych żołnierzy. Pieśni o Ojczyźnie, to jakby modlitwy poetyckie w intencji Ojczyzny. Pieśni patriotyczne tworzyli przecież najwięksi nasi poeci, m.in. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid czy Maria Konopnicka.

Nasz konkurs był oceniany w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III SP, klasy IV-VI SP i klasy I-III Gimnazjum. Uczniowie każdej klasy przygotowali pod kierunkiem nauczyciela wychowawcy jedną pieśń patriotyczną, którą wykonali zbiorowo. Wybór pieśni nastąpił w drodze losowania. Klasy wraz z wychowawcami miały miesiąc na wokalne dopracowanie pod względem intonacyjnym czy rytmicznym pieśni na zajęciach pozalekcyjnych. Pomysłodawcami i osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przebieg konkursu były pani Barbara Saładiak i pani Barbara Węglarz. Uczniowie oceniani byli za znajomość tekstu, melodii, czystość, rytmiczność śpiewania oraz za ogólne wrażenie artystyczne. Zwycięzcami w kategorii klasy I-III SP okazała się klasa II „b” za pieśń „Deszcz jesienny deszcz”, w kategorii klasy IV-VI SP klasa V,  która zaśpiewała pieśń „Serce w plecaku”, a w kategorii klasy I-III Gimnazjum na najwyższym podium stanęły dwie kasy: klasa I wykonująca utwór „Janek Wiśniewski padł” i klasa II wykonująca „Rotę”.  

Cieszy fakt, że zainteresowanie śpiewaniem patriotycznych pieśni było duże, łącznie wzięło w nim udział 200 osób. Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom, wykazali się dużą kreatywnością i talentem wokalnym. Konkurs będzie coroczną imprezą cykliczną i na stałe zagości w naszym szkolnym kalendarzu.

Musimy pamiętać skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy, gdyż naród bez historii błądzi, jak człowiek bez pamięci. Dziś nasza Ojczyzna jest wolna i niepodległa, pamiętajmy jednak o tym, że naszym przodkom winniśmy pamięć, a Ojczyźnie – miłość.

                                                                                       Oprac. Barbara Węglarz

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

tel. 17 789 73 80

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

Oferta firm ubezpieczeniowych na rok szkolny 2019/2020

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

 

autorytety2 0 606x576

 

bezpszkola

 

akordyka logo

2019 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved