ZS w Budach Głogowskich

4

IMG 20161123 09412123 listopada 2016 roku w Zespole Szkół w Budach Głogowskich odbył się konkurs patriotyczny pt. „Ocalić od zapomnienia pieśni patriotyczne”. Celem głównym konkursu była popularyzacja utworów o treściach patriotycznych, a także „ocalenie od zapomnienia” pięknej polskiej tradycji pieśni, które noszą w sobie wspomnienie ważnych momentów historii naszej Ojczyzny. Cele szczegółowe, jakie przyświecały konkursowi to: wspieranie wychowania patriotycznego uczniów poprzez formy aktywności artystycznej, popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego, umacnianie świadomości narodowej, kultywowanie

pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny i ludziach, którzy walczyli o Jej suwerenność, integracja klas

poprzez „zdrową” rywalizację. Uczniowie biorący udział w rywalizacji mieli możliwość zaprezentowania utworów nawiązujących do różnych okresów z dziejów Polski. Pieśni patriotyczne odgrywają ogromną rolę w edukacji, kulturze narodu polskiego. Stąd narodził się pomysł takiego konkursu, by poprzez prezentacje sceniczne ocalić je od zapomnienia i sprawić, by stały się łącznikiem pomiędzy tradycją a teraźniejszością. Stanowią piękną lekcję polskiej historii, potrafią nas wzruszyć do łez i obudzić jakąś szlachetną część naszej natury. W Polsce powstały wspaniałe pieśni patriotyczne, które przez pokolenia zagrzewały do walki. Dziś, gdy żyjemy w wolnej Polsce, rozgrzewają w nas miłość do Ojczyzny, są pamiątką po ludziach, którzy oddali życie za wolną Polskę, dlatego musimy je pielęgnować. Czasem pieśni te są jedyną mogiłą poległych bezimiennych żołnierzy. Pieśni o Ojczyźnie, to jakby modlitwy poetyckie w intencji Ojczyzny. Pieśni patriotyczne tworzyli przecież najwięksi nasi poeci, m.in. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid czy Maria Konopnicka.

Nasz konkurs był oceniany w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III SP, klasy IV-VI SP i klasy I-III Gimnazjum. Uczniowie każdej klasy przygotowali pod kierunkiem nauczyciela wychowawcy jedną pieśń patriotyczną, którą wykonali zbiorowo. Wybór pieśni nastąpił w drodze losowania. Klasy wraz z wychowawcami miały miesiąc na wokalne dopracowanie pod względem intonacyjnym czy rytmicznym pieśni na zajęciach pozalekcyjnych. Pomysłodawcami i osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przebieg konkursu były pani Barbara Saładiak i pani Barbara Węglarz. Uczniowie oceniani byli za znajomość tekstu, melodii, czystość, rytmiczność śpiewania oraz za ogólne wrażenie artystyczne. Zwycięzcami w kategorii klasy I-III SP okazała się klasa II „b” za pieśń „Deszcz jesienny deszcz”, w kategorii klasy IV-VI SP klasa V,  która zaśpiewała pieśń „Serce w plecaku”, a w kategorii klasy I-III Gimnazjum na najwyższym podium stanęły dwie kasy: klasa I wykonująca utwór „Janek Wiśniewski padł” i klasa II wykonująca „Rotę”.  

Cieszy fakt, że zainteresowanie śpiewaniem patriotycznych pieśni było duże, łącznie wzięło w nim udział 200 osób. Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom, wykazali się dużą kreatywnością i talentem wokalnym. Konkurs będzie coroczną imprezą cykliczną i na stałe zagości w naszym szkolnym kalendarzu.

Musimy pamiętać skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy, gdyż naród bez historii błądzi, jak człowiek bez pamięci. Dziś nasza Ojczyzna jest wolna i niepodległa, pamiętajmy jednak o tym, że naszym przodkom winniśmy pamięć, a Ojczyźnie – miłość.

                                                                                       Oprac. Barbara Węglarz

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

tel. 17 789 73 80 Szkoła

tel. 17 789 73 81 Dyrektor

tel. 17 789 73 82 Sekretariat

tel. 17 789 73 83 Pokój nauczycielski

tel. 17 789 73 85 Intendentka

tel. 17 789 73 86 Pedagog

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

 

autorytety2 0 606x576

 

bezpszkola

 

akordyka logo

2019 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved