ZS w Budach Głogowskich

4

Szanowni Państwo!
W związku ze znalezieniem się powiatu rzeszowskiego w strefie czerwonej proszę o bezwzględne przestrzeganie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole, jak i obostrzeń obowiązujących w przestrzeni publicznej.

O czym warto pamiętać!
Podczas walki z koronawirusem najważniejsze jest nasze odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie obowiązujących obostrzeń.
Zasady bezpieczeństwa
Skuteczna walka z koronawirusem polega na przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania:
dystans
dezynfekcja
maseczka
Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.


KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej.
Na czym polega? Usta i nos musisz zasłonić w przestrzeni zamkniętej - np. w sklepach, w komunikacji zbiorowej, a także w przestrzeni otwartej - na ulicy, na bulwarach, na cmentarzach.
Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:
na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
w autobusie, tramwaju i pociągu,
w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,
w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
w kinie i teatrze,
u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
w kościele i szkole, na uczelni
w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.
Ważne!  
Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:
całościowe zaburzenia rozwoju,
zaburzenia psychiczne,
niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.
Ważne! Od 10 października Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju.

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
1,5 metra - minimalna odległość między pieszymi
Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.
Wyłączeni z tego obowiązku są:
rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie,
osoby, które zasłaniają usta i nos.

Dezynfekcja
Częste mycie rąk wodą z mydłem, lub dezynfekcja środkami dezynfekującymi.

Dbaj o siebie i innych!

                                                                                                     Z poważaniem
                                                                                                        R. Czach

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

tel. 17 789 73 80 Szkoła

tel. 17 789 73 81 Dyrektor

tel. 17 789 73 82 Sekretariat

tel. 17 789 73 83 Pokój nauczycielski

tel. 17 789 73 85 Intendentka

tel. 17 789 73 86 Pedagog

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

 

autorytety2 0 606x576

 

bezpszkola

 

akordyka logo

2020 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved