ZS w Budach Głogowskich

4

spotkanie policjant„Przestrzeganie prawa, to także obowiązek ucznia” - takie hasło przyświecało środowej prelekcji przeprowadzonej 16 listopada b.r. z  uczniami klasy VI szkoły podstawowej i gimnazjalistami, przez funkcjonariusza policji z Referatu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
Głównym celem spotkania było uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych oraz konsekwencji prawnych wchodzenia młodych ludzi w konflikt z prawem.
Przekazane informacje miały przybliżyć szóstoklasistom i gimnazjalistom schemat postępowania Policji w przypadku osoby nieletniej przejawiającej

symptomy demoralizacji. Funkcjonariusz prowadzący spotkanie szczególną uwagę zwrócił także na bezpieczne i rozważne korzystanie z Internetu oraz na posiadanie i używanie środków odurzających w tym e-papierosów. Szeroko omówił również pojęcie demoralizacji, czynu zabronionego ściganego z urzędu i na wiosek pokrzywdzonego oraz przedstawił środki wychowawcze i poprawcze, jakimi dysponuje Policja i Sąd Rodzinny.
Ponadto prelegent uświadomił młodzieży, iż nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
Spotkanie zorganizowane zostało przez pedagoga szkolnego w ramach realizowanego przez szkołę programu profilaktycznego i wychowawczego.

Poniżej informacja do pobrania o odpowiedzialności karnej nieletnich.

Odpowiedzialność prawna nieletnich - ulotka 

Rusin Marta 

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

tel. 17 789 73 80

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

Oferta firm ubezpieczeniowych na rok szkolny 2019/2020

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

 

autorytety2 0 606x576

 

bezpszkola

 

akordyka logo

2019 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved