ZS w Budach Głogowskich

4

spotkanie policjant„Przestrzeganie prawa, to także obowiązek ucznia” - takie hasło przyświecało środowej prelekcji przeprowadzonej 16 listopada b.r. z  uczniami klasy VI szkoły podstawowej i gimnazjalistami, przez funkcjonariusza policji z Referatu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
Głównym celem spotkania było uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych oraz konsekwencji prawnych wchodzenia młodych ludzi w konflikt z prawem.
Przekazane informacje miały przybliżyć szóstoklasistom i gimnazjalistom schemat postępowania Policji w przypadku osoby nieletniej przejawiającej

symptomy demoralizacji. Funkcjonariusz prowadzący spotkanie szczególną uwagę zwrócił także na bezpieczne i rozważne korzystanie z Internetu oraz na posiadanie i używanie środków odurzających w tym e-papierosów. Szeroko omówił również pojęcie demoralizacji, czynu zabronionego ściganego z urzędu i na wiosek pokrzywdzonego oraz przedstawił środki wychowawcze i poprawcze, jakimi dysponuje Policja i Sąd Rodzinny.
Ponadto prelegent uświadomił młodzieży, iż nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
Spotkanie zorganizowane zostało przez pedagoga szkolnego w ramach realizowanego przez szkołę programu profilaktycznego i wychowawczego.

Poniżej informacja do pobrania o odpowiedzialności karnej nieletnich.

Odpowiedzialność prawna nieletnich - ulotka 

Rusin Marta 

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

tel. 17 789 73 80 Szkoła

tel. 17 789 73 81 Dyrektor

tel. 17 789 73 82 Sekretariat

tel. 17 789 73 83 Pokój nauczycielski

tel. 17 789 73 85 Intendentka

tel. 17 789 73 86 Pedagog

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

 

autorytety2 0 606x576

 

bezpszkola

 

akordyka logo

2020 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved