ZS w Budach Głogowskich

4

Zarządzenia, procedury i wymagania do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Budach Głogowskich w okresie pandemii:

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla pracowników Zespołu Szkół w Budach Głogowskich od dnia 6 maja do odwołania – na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 780) i wytycznych GIS oraz MEN

INFORMACJA DLA RODZICÓW 
Kryteria przyjęcia dzieci do oddziałów przedszkolnych

OŚWIADCZENIE RODZICÓW DZIECKA zgłoszonego do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego - o stanie zdrowia dziecka

DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM LUB W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM W ZESPOLE SZKÓŁ W BUDACH GŁOGOWSKICH W OKRESIE PANDEMII

OŚWIADCZENIE O  WYKONYWANIU PRACY PRZEZ RODZICÓW

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

tel. 17 789 73 80 Szkoła

tel. 17 789 73 81 Dyrektor

tel. 17 789 73 82 Sekretariat

tel. 17 789 73 83 Pokój nauczycielski

tel. 17 789 73 85 Intendentka

tel. 17 789 73 86 Pedagog

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

 

autorytety2 0 606x576

 

bezpszkola

 

akordyka logo

2020 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved