ZS w Budach Głogowskich

4

            Konkurs wietlicowy

I.  Cele konkursu:        

 • Kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych.
 • Eksponowanie współczesnych przejawów bohaterstwa i patriotyzmu.
 • Kształtowanie postawy szacunku i wdzięczności wobec personelu medycznego.
 • Prezentowanie wzorów do naśladowania.
 • Propagowanie twórczości literackiej oraz plastycznej.
 • Rozwijanie umiejętności literackich.
 • Uwrażliwianie na piękno języka polskiego.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych.
 • Pobudzanie kreatywności i wyobraźni.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

II. Warunku uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas I –VIII SP w Budach Głogowskich.
 • Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
 • klasy I-III – wykonanie pracy plastycznej na temat „Pracownicy służby zdrowia – bohaterowie naszych czasów”;
 • klasy IV-VI
 • kategoria plastyczna - wykonanie pracy plastycznej na temat „Pracownicy służby zdrowia – bohaterowie naszych czasów”
                                                     
  lub

 • kategoria literacka - napisanie opowiadania na temat „Pracownicy służby zdrowia – bohaterowie naszych czasów” (można wziąć udział w obu kategoriach);
 • klasy VII-VIII – napisanie opowiadania na temat „Pracownicy służby zdrowia – bohaterowie naszych czasów”.

III. Zasady konkursu:

 • Kategoria plastyczna (klasy I-III oraz IV-VI):
 • Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej technice i wielkości: rysowanie, malowanie, wyklejanie, kompozycje przestrzenne.
 • Warunkiem dopuszczenia pracy do wzięcia udziału w konkursie jest:
  - wykonanie pracy i nadanie jej tytułu zgodnego z tematem,
  - wysłanie pracy na wskazany adres e-mail w określonym terminie.
 • Kategoria literacka (klasy IV-VI oraz VII-VIII):
 • Konkurs polega na napisaniu opowiadania na temat „Pracownicy służby zdrowia – bohaterowie naszych czasów”.
 • Opowiadaniu trzeba nadać tytuł.
 • Opowiadanie należy napisać w wybranym edytorze tekstu (np. Microsoft Word).
 • Wypowiedź powinna składać się z minimum 200 słów.

   Zasady i termin składania prac:

 • Wykonane prace plastyczne należy sfotografować, zaś literackie zapisać.
 • Zarówno zdjęcia, jak i opowiadania trzeba przesłać jako załączniki na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „konkurs świetlicowy” do dn.  30.04.2020 r.
 • W treści wiadomości należy podać następujące dane: imię i nazwisko, klasę, w przypadku klas IV-VI informację o wybranej kategorii (kategoria literacka lub kategoria plastyczna).  

Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu:

 • Oceny prac dokona komisja konkursowa.
 • Komisja konkursowa przyzna 3 nagrody w każdej kategorii (w kategorii klas IV-VI przyznane zostaną 3 nagrody dla autorów prac plastycznych oraz 3 nagrody dla autorów prac literackich).
 • Przy ocenie prac brane pod uwagę będą:
  a) w kategorii literackiej:

  - zgodność z formą opowiadania;

  -  ciekawy tytuł;

  - zgodność z tematem;

  - spójność wypowiedzi;

  - atuty literackie;

  - pomysłowość;

  - ciekawe, barwne przedstawienie treści;

  - poprawność językowa, ortograficzna, interpunkcyjna;
  b) w kategorii plastycznej:
  - estetyka, staranność wykonania oraz wkład pracy;
  - inwencja twórcza, ciekawe pomysły, ładna kolorystyka;
  - samodzielne wykonanie.

 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane dn. 6. 05. 2020 r. na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym Facebooku.
 • Laureaci otrzymają nagrody na pierwszym apelu po powrocie do szkoły.
 • Po otwarciu placówki zorganizowana zostanie wystawa prac (prosimy o ich zachowanie).
 • Osiągnięcie sukcesu w konkursie zostanie uwzględnione przy wystawianiu końcoworocznej oceny z zachowania, a także końcoworocznych ocen z plastyki oraz
  polskiego.

Organizator:
świetlica szkolna  

                                                                                                                                                  

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

tel. 17 789 73 80 Szkoła

tel. 17 789 73 81 Dyrektor

tel. 17 789 73 82 Sekretariat

tel. 17 789 73 83 Pokój nauczycielski

tel. 17 789 73 85 Intendentka

tel. 17 789 73 86 Pedagog

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

 

autorytety2 0 606x576

 

bezpszkola

 

akordyka logo

2020 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved