ZS w Budach Głogowskich

4

dzieciuczarodzicow

Ogólnopolska akcja edukacyjna #DzieciUcząRodziców, której adresatami są przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych, to comiesięczne lekcje podejmujące tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii.
W ramach akcji każda zgłoszona placówka – także nasza - otrzyma materiały do przeprowadzenia lekcji, a także specjalne zadanie do wykonania przez najmłodszych. W trakcie trwania akcji przewidziano konkursy z wyjątkowymi nagrodami dla dzieci.

Celem akcji jest zwiększenie świadomości o otaczającym nas świecie, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy poruszane podczas lekcji. Każda lekcja będzie składać się z dwóch części: w pierwszej nauczyciele będą wprowadzać dzieci w tematykę zajęć, a w drugiej najmłodsi otrzymają zadanie do wykonania.

Akcja #DzieciUcząRodziców została objęta patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Do świata edukacji wyruszamy i do udziału w akcji #DzieciUcząRodziców zapraszamy!

Więcej informacji na: https://edu.crl.org.pl/# oraz https://www.youtube.com/watch?v=3UMLbjkEzAE.

Koordynator akcji #DzieciUcząRodziców w  ZS w Budach Głogowskich
mgr Justyna Golema

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

tel. 17 789 73 80 Szkoła

tel. 17 789 73 81 Dyrektor

tel. 17 789 73 82 Sekretariat

tel. 17 789 73 83 Pokój nauczycielski

tel. 17 789 73 85 Intendentka

tel. 17 789 73 86 Pedagog

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

 

autorytety2 0 606x576

 

bezpszkola

 

akordyka logo

2020 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved