ZS w Budach Głogowskich

4

rops pngStowarzyszenie RAZEM dzięki dotacji otrzymanej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na realizację zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 wdraża w Gminie Głogów Małopolski projekt Nie Dziękuję – Nie Piję. W ramach projektu pięć szkół gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogów Małopolski, tj. w Gimnazjum w Głogowie Młp., Gimnazjum w Wysokiej Głogowskiej, Gimnazjum w Przewrotnem, Gimnazjum w Budach Głogowskich oraz Gimnazjum Dwujęzycznym w Głogowie Młp. objętych zostanie kompleksowym programem profilaktyki zintegrowanej, w ramach którego planuje się:

• przeprowadzenie programu dla młodzieży – ok. 8 godz.;

• przeprowadzenie spotkania dla rodziców – 1 godz.;

• przeprowadzenie rady szkoleniowej dla nauczycieli – 1,5 godz.;

• przygotowanie niezbędnych materiałów i akcesoriów zużywalnych;

• nagrody rzeczowe dla uczestników scenek i zabaw profilaktycznych ;

• materiały profilaktyczne rozdawane młodzieży – zakładki, zaproszenia;

• konspekty zajęć dla wychowawców klas biorących udział w programie oraz dla nauczyciela WDŻ;

• ulotki profilaktyczne dla rodziców uczestniczących w zebraniu pt. „Przewodnik po dżungli kontaktów z nastolatkiem”;

• przeprowadzenie wśród młodzieży dwóch ankietek ewaluacyjnych oraz obliczenie wyników;

• opracowanie dla szkoły i jednostki finansującej sprawozdania z przebiegu realizacji;

• konsultacje internetowe dla osób proszących o pomoc po programie;

• prowadzenie stron internetowych dla młodzieży, na których umieszczana jest m.in. twórczość profilaktyczna młodzieży.

Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu poprzez pokazanie młodzieży jej pozytywnego potencjału.

                Chęć realizacji zadania wynika z braku kompleksowych programów profilaktyki uzależnień i promowania zdrowego stylu życia obejmujących nie tylko samą młodzież ale także jej bezpośrednie środowisko czyli nauczycieli i rodziców. Stworzenie odpowiednich relacji między dzieckiem-rodzicem i nauczycielem zagwarantuje, że nastolatek będzie mniej skłonny do podejmowania różnych zachować ryzykownych.

W ramach programu w każdej szkole odbędzie się szkolenie rady pedagogicznej oraz spotkanie dla rodziców. Oba te elementy pomagają wykorzystać pozytywne poruszenie młodzieży przez ARCHIPELAG SKARBÓW® w dalszej pracy wychowawczej. W ramach tych spotkań prowadzący wyjaśniają rodzicom i nauczycielom symbole programu (skarby, tygrysy, gwiazda, lejek) oraz niezrozumiałe dla niewtajemniczonych hasła programu (np. „Najważniejszy jest niebieski”). Operowanie symbolami i stworzenie unikalnego, atrakcyjnego dla młodzieży języka bardzo ułatwia rodzicom i wychowawcom rozmowy z młodzieżą na trudne tematy.

         Spotkanie dla rodziców trwa 1 godzinę zegarową. Może się ono odbywać zarówno przed, jak i po mityngach dla młodzieży. W trakcie spotkania prezentowany jest zakres celów programu ARCHIPELAG SKARBÓW®. Omówione są wyniki badań nad młodzieżą. Komentarz prowadzącego zawiera wiele wskazówek co do sposobów włączania skutecznego przekazu profilaktycznego do codziennej pracy wychowawczej w rodzinie. Szczególny akcent położony jest na umiejętności dobrej komunikacji, które są niezbędne w wychowaniu nastolatka. W trakcie spotkania podane są wskazówki jak rozmawiać z dorastającymi dziećmi o ich osobistych sprawach, w tym zagadnieniach miłości i seksualności. Spotkanie z rodzicami ma formę wykładu urozmaiconego prezentacją multimedialną oraz dialogiem z uczestnikami. Uczestnicy otrzymują ulotki profilaktyczne dla rodziców pt. „Przewodnik po dżungli kontaktów z nastolatkiem”, które zawierają skrót wskazówek dotyczących wychowania omawianych w trakcie spotkania.

             Szkolenie dla Rady Pedagogicznej trwa 1,5 godziny dydaktyczne. Ma charakter wykładu urozmaiconego prezentacją multimedialną oraz dialogiem z uczestnikami. W trakcie szkolenia prezentowane są cele programu ARCHIPELAG SKARBÓW®, wyniki badań nad młodzieżą wraz ze wskazówkami dotyczącymi szkolnej pracy profilaktycznej, oraz wybrane aspekty wiedzy dotyczącej skutecznych strategii w profilaktyce młodzieżowej. Szkolenie to może stanowić bardzo cenny przyczynek do dostosowania szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego do mentalności obecnego młodego pokolenia .

ARCHIPELAG SKARBÓW® łączy w sobie trzy najważniejsze cechy dobrej profilaktyki:

a) wspiera rodziców i wychowawców w przekazywaniu młodzieży świata wartości,

b) jest atrakcyjny dla młodzieży,

c) należy do nielicznej grupy programów skutecznych, co zostało udowodnione w badaniach.

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

tel. 17 789 73 80

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

Oferta firm ubezpieczeniowych na rok szkolny 2019/2020

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

 

autorytety2 0 606x576

 

bezpszkola

 

akordyka logo

2019 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved