ZS w Budach Głogowskich

4

rops pngStowarzyszenie RAZEM dzięki dotacji otrzymanej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na realizację zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 wdraża w Gminie Głogów Małopolski projekt Nie Dziękuję – Nie Piję. W ramach projektu pięć szkół gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogów Małopolski, tj. w Gimnazjum w Głogowie Młp., Gimnazjum w Wysokiej Głogowskiej, Gimnazjum w Przewrotnem, Gimnazjum w Budach Głogowskich oraz Gimnazjum Dwujęzycznym w Głogowie Młp. objętych zostanie kompleksowym programem profilaktyki zintegrowanej, w ramach którego planuje się:

• przeprowadzenie programu dla młodzieży – ok. 8 godz.;

• przeprowadzenie spotkania dla rodziców – 1 godz.;

• przeprowadzenie rady szkoleniowej dla nauczycieli – 1,5 godz.;

• przygotowanie niezbędnych materiałów i akcesoriów zużywalnych;

• nagrody rzeczowe dla uczestników scenek i zabaw profilaktycznych ;

• materiały profilaktyczne rozdawane młodzieży – zakładki, zaproszenia;

• konspekty zajęć dla wychowawców klas biorących udział w programie oraz dla nauczyciela WDŻ;

• ulotki profilaktyczne dla rodziców uczestniczących w zebraniu pt. „Przewodnik po dżungli kontaktów z nastolatkiem”;

• przeprowadzenie wśród młodzieży dwóch ankietek ewaluacyjnych oraz obliczenie wyników;

• opracowanie dla szkoły i jednostki finansującej sprawozdania z przebiegu realizacji;

• konsultacje internetowe dla osób proszących o pomoc po programie;

• prowadzenie stron internetowych dla młodzieży, na których umieszczana jest m.in. twórczość profilaktyczna młodzieży.

Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu poprzez pokazanie młodzieży jej pozytywnego potencjału.

                Chęć realizacji zadania wynika z braku kompleksowych programów profilaktyki uzależnień i promowania zdrowego stylu życia obejmujących nie tylko samą młodzież ale także jej bezpośrednie środowisko czyli nauczycieli i rodziców. Stworzenie odpowiednich relacji między dzieckiem-rodzicem i nauczycielem zagwarantuje, że nastolatek będzie mniej skłonny do podejmowania różnych zachować ryzykownych.

W ramach programu w każdej szkole odbędzie się szkolenie rady pedagogicznej oraz spotkanie dla rodziców. Oba te elementy pomagają wykorzystać pozytywne poruszenie młodzieży przez ARCHIPELAG SKARBÓW® w dalszej pracy wychowawczej. W ramach tych spotkań prowadzący wyjaśniają rodzicom i nauczycielom symbole programu (skarby, tygrysy, gwiazda, lejek) oraz niezrozumiałe dla niewtajemniczonych hasła programu (np. „Najważniejszy jest niebieski”). Operowanie symbolami i stworzenie unikalnego, atrakcyjnego dla młodzieży języka bardzo ułatwia rodzicom i wychowawcom rozmowy z młodzieżą na trudne tematy.

         Spotkanie dla rodziców trwa 1 godzinę zegarową. Może się ono odbywać zarówno przed, jak i po mityngach dla młodzieży. W trakcie spotkania prezentowany jest zakres celów programu ARCHIPELAG SKARBÓW®. Omówione są wyniki badań nad młodzieżą. Komentarz prowadzącego zawiera wiele wskazówek co do sposobów włączania skutecznego przekazu profilaktycznego do codziennej pracy wychowawczej w rodzinie. Szczególny akcent położony jest na umiejętności dobrej komunikacji, które są niezbędne w wychowaniu nastolatka. W trakcie spotkania podane są wskazówki jak rozmawiać z dorastającymi dziećmi o ich osobistych sprawach, w tym zagadnieniach miłości i seksualności. Spotkanie z rodzicami ma formę wykładu urozmaiconego prezentacją multimedialną oraz dialogiem z uczestnikami. Uczestnicy otrzymują ulotki profilaktyczne dla rodziców pt. „Przewodnik po dżungli kontaktów z nastolatkiem”, które zawierają skrót wskazówek dotyczących wychowania omawianych w trakcie spotkania.

             Szkolenie dla Rady Pedagogicznej trwa 1,5 godziny dydaktyczne. Ma charakter wykładu urozmaiconego prezentacją multimedialną oraz dialogiem z uczestnikami. W trakcie szkolenia prezentowane są cele programu ARCHIPELAG SKARBÓW®, wyniki badań nad młodzieżą wraz ze wskazówkami dotyczącymi szkolnej pracy profilaktycznej, oraz wybrane aspekty wiedzy dotyczącej skutecznych strategii w profilaktyce młodzieżowej. Szkolenie to może stanowić bardzo cenny przyczynek do dostosowania szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego do mentalności obecnego młodego pokolenia .

ARCHIPELAG SKARBÓW® łączy w sobie trzy najważniejsze cechy dobrej profilaktyki:

a) wspiera rodziców i wychowawców w przekazywaniu młodzieży świata wartości,

b) jest atrakcyjny dla młodzieży,

c) należy do nielicznej grupy programów skutecznych, co zostało udowodnione w badaniach.

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

tel. 17 789 73 80 Szkoła

tel. 17 789 73 81 Dyrektor

tel. 17 789 73 82 Sekretariat

tel. 17 789 73 83 Pokój nauczycielski

tel. 17 789 73 85 Intendentka

tel. 17 789 73 86 Pedagog

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

 

autorytety2 0 606x576

 

bezpszkola

 

akordyka logo

2020 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved