1w

   Do wzruszającego spotkania doszło 19 grudnia w Domu Dziennego Pobytu „Senior-Vigor” w Budach Głogowskich. Uczniowie klas I b i IV zaprezentowali Bożonarodzeniowy program słowno-muzyczny. Głównym celem wizyty  było budowanie więzi międzypokoleniowych również poza rodziną, rozwijanie u dzieci wrażliwości skierowanej do ludzi starszych, kształtowanie chęci pomocy innym ludziom.
   Uczniowie pięknie i z wielkim przejęciem zaprezentowali program artystyczny. Nagrodą dla młodych artystów były serdeczne uśmiechy i płynące łzy szczęścia dziadków. Oprócz miłych słów uznania dzieci otrzymały także „słodkie podziękowania” oraz zaproszenie do kolejnych odwiedzin. Na zakończenie uczniowie obdarowali podopiecznych własnoręcznie wykonanymi kartkami Bożonarodzeniowymi.
   To była dla naszych uczniów prawdziwa lekcja wychowawcza, która uczy szacunku do osób starszych i życzliwości dla drugiego człowieka. Takie spotkania przynoszą korzyść dla obu stron. Oprócz integracji pokoleniowej, starsi ludzie i osoby z różnymi niepełnosprawnościami otrzymują dużą dawkę ciepła i radości a dzieci uczą się od nich szacunku i empatii. Takie wzruszające spotkania odległych pokoleń mają tez terapeutyczną moc dla obu stron, zmieniają na lepsze, wyzwalają pozytywne emocje. To czas otwierania serca i oczu na drugiego człowieka.

Barabara Węglarz

>>>Galeria<<<