REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU UCZNIÓW I UCZENNIC

W PROJEKCIE „NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W GMINIE GŁOGÓW” W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Priorytet IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia

 

>>>Regulamin<<<