ZS w Budach Głogowskich

4

Od listopada 2018 roku nasza szkoła brała udział w Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjno - Profilaktycznej „Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”. W ramach Kampanii, współfinansowanej przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości, prowadzone były zajęcia dla dzieci z klas 4-8 szkół podstawowych i 3 klas gimnazjum, ich rodziców oraz nauczycieli w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych.


Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela.

0001.jpg

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

tel. 17 789 73 80

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

Oferta firm ubezpieczeniowych na rok szkolny 2019/2020

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

 

autorytety2 0 606x576

 

bezpszkola

 

akordyka logo

2019 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved