ZS w Budach Głogowskich

4

Powiatowy Konkurs Plastyczny

WIOSNA,WIOSNA, ACH TO TY"

 1. I. Organizator: Odział Przedszkolny przy Zespole Szkół w Budach Głogowskich
 2. II. Cele konkursu:
 • inspirowanie wiosenną tematyką
 • podwyższenie poziomu edukacji przyrodniczej
 • popularyzowanie wiedzy o barwach wiosną
 • budzenie ciekawości poznawczej
 • rozbudzanie wyobraźni i kreatywności poprzez twórczość plastyczną
 • wyzwalanie wśród najmłodszych zainteresowań plastycznych

 III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych z powiatu rzeszowskiego.
 2. Organizatorzy zachęcają, aby w konkursie wzięły udział dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem.
 1. Zadaniem uczestnika jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej.

Praca powinna     być wykonana techniką płaską w formacie A3.

 1. 4.     Forma pracy: indywidualna.
 2. 5.     Ilość prac z jednej placówki: dowolna.
 3. 6.    Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie metryczką zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek autora, adres przedszkola (oddziału przedszkolnego), numer telefonu, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca.
 4. 7. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora, który zapewnia sobie tym samym prawo do ich dalszego ich wykorzystania i publikacji w dowolnej formie.
 5. 8.   Prace należy dostarczyć lub przesłać do 31.03.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego)  na adres:

Zespół Szkół w Budach Głogowskich

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

 1. IV. Nagrody:

1.Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac plastycznych.

 1. 2. Kryterium oceny:

- zgodność z tematyką konkursu,

- walory artystyczne,

- ciekawa interpretacja proponowanej tematyki,

- samodzielność wykonania.

 1. 3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

- dzieci młodsze: 3-4

- dzieci starsze: 5-6

 1. 4. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora i sponsorów oraz pisemne podziękowania dla opiekunów.
 2. 5. Werdykt jury jest werdyktem ostatecznym.
 3. 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 05.04.2019 r. Lista  nagrodzonych w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.
 4. 7. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 12.04.2019 r.; połączone będzie z wystawą prac konkursowych.
 5. 8. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich i ich opiekunów zgody (załącznik nr 1) na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem.
 6. 9. Nauczyciele koordynujący konkurs: mgr Justyna Golema, mgr Krystyna Kogut,
  mgr Katarzyna Rzucidło

Serdecznie zapraszamy do udziału !

 ZAŁĄCZNIK  - pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

tel. 17 789 73 80 Szkoła

tel. 17 789 73 81 Dyrektor

tel. 17 789 73 82 Sekretariat

tel. 17 789 73 83 Pokój nauczycielski

tel. 17 789 73 85 Intendentka

tel. 17 789 73 86 Pedagog

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

 

autorytety2 0 606x576

 

bezpszkola

 

akordyka logo

2020 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved