ZS w Budach Głogowskich

4

51786691_2231923493733574_6258610830309326848_n.jpg8 lutego 2019 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się uroczysta gala nadania mian „Szkoły Niepodległej”. W trakcie uroczystości certyfikatem nagrodzono Zespół Szkół w Budach Głogowskich.                                                                                                                   

            Organizatorem projektu „Szkoła Niepodległej” był Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Patronat nad projektem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. 


W uroczystości wręczenia certyfikatów wzięli udział panowie: Premier Mateusz Morawiecki, Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, Marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Galę poprowadził Przewodniczący ZHR prof. Grzegorz Nowik. Uczestniczyła w niej również pani  Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty. Uroczystość rozpoczęła się od konferencji naukowej „Drogi do Niepodległości” z udziałem Premiera, Marszałków oraz zaproszonych gości. Kolejną częścią gali było otwarcie w sejmie wystawy „Niepodległa”, przygotowanej z okazji 100-tnej rocznicy zwołania Sejmu Ustawodawczego oraz odczytanie przemówienia Józefa Piłsudskiego z okazji otwarcia Sejmu Ustawodawczego 10 lutego 1919 r. Następnie uczestnicy gali mieli przyjemność zwiedzenia wystawy oraz Sejmu RP. Kulminacyjnym momentem uroczystości było wręczenie nagród, certyfikatów i dyplomów „Szkoły Niepodległej”. Na zakończenie zaproszeni goście wzięli udział w koncercie patriotycznym. 


            Na uroczystą galę zostali zaproszeni reprezentanci 215 szkół z całej Polski, w tym przedstawiciele 7 szkół z województwa podkarpackiego. Projekt „Szkoły Niepodległej” składał się z 5 szlaków tematycznych, takich jak: Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej, Szlak Żołnierzy Niepodległości, Szlak Współtwórców Niepodległości, Szlak Dróg do Niepodległości, Szlak Pierwszych Dni Wolności. Każdy z nich zawierał od kilku do kilkunastu zadań. Szkoła przystępująca do tego przedsięwzięcia musiała wybrać 7 spośród 43 zadań do zrealizowania, a następnie w określonym terminie wykonać je i udokumentować w postaci sprawozdań. Do projektu można było dołączyć również zdjęcia, filmy, artykuły z gazet.  

W Zespole Szkół w Budach Głogowskich w ramach projektu „Szkoła Niepodległej” zostały zrealizowane następujące zadania:

1. Zorganizowanie śpiewanek patriotycznych z okazji wybranego święta (3 V lub 11 XI).

Realizacja: Festiwal Pieśni Patriotycznych ( Barbara Węglarz, Barbara Saładiak)

2. Witaj majowa jutrzenko – przygotowanie inscenizacji, rekonstrukcji.

Realizacja: uroczysta akademia z okazji święta Konstytucji 3 maja (Katarzyna Dziedzic, Anna Bielenda-Lasota)

3. Patroni ulic – odkrywanie postaci związanych z odzyskaniem niepodległości.

Realizacja: prezentacja projektu „Patroni ulic” podczas uroczystej akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości (Katarzyna Dziedzic, Anna Bielenda-Lasota, Izabela Pustelak -Madej, Marcin Bajek)

4. Selfie z bohaterem – stworzenie galerii pomników bohaterów.

Realizacja: galeria zdjęć (selfie) z wybranym bohaterem lub symbolem związanym 
z niepodległością  (Katarzyna Dziedzic)

5. Stworzenie galerii zdjęć związanych z miejscami pamięci.

Realizacja: gazetka na korytarzu szkolnym „Rzeszów - miejsca związane z niepodległością” (Katarzyna Dziedzic, Anna Bielenda-Lasota, Izabela Pustelak-Madej, Barbara Węglarz)

6. Zorganizowanie wycieczki do miejsc związanych z odzyskiwaniem niepodległości.

Realizacja: wycieczka szkolna do Lwowa oraz Warszawy (Katarzyna Dziedzic, Agnieszka Sarama)

7. Moja Ojczyzna Niepodległa – przeprowadzenie konkursu wokalnego lub recytatorskiego dla szkoły, kilku szkół lub środowiska lokalnego.

Realizacja: szkolny konkurs wierszy patriotycznych (Barbara Węglarz, Barbara Saładiak)

Szkoła w Budach Głogowskich zrealizowała wszystkie wybrane przedsięwzięcia. We wszelkich działaniach aktywnie brali udział uczniowie naszej szkoły, za co należą im się ogromne podziękowania! Wszystkie zadania wymagały długotrwałego zaangażowania zarówno nauczycieli, jak i uczniów, ale wspólne działania przyniosły oczekiwane efekty i dały nam wszystkim ogromną satysfakcję, a szkole miano „Szkoła Niepodległej”.

https://photos.app.goo.gl/5kP7gVHW9kfpkpar8

Katarzyna Dziedzic

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

tel. 17 789 73 80 Szkoła

tel. 17 789 73 81 Dyrektor

tel. 17 789 73 82 Sekretariat

tel. 17 789 73 83 Pokój nauczycielski

tel. 17 789 73 85 Intendentka

tel. 17 789 73 86 Pedagog

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

 

autorytety2 0 606x576

 

bezpszkola

 

akordyka logo

2020 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved