ZS w Budach Głogowskich

4

51786691_2231923493733574_6258610830309326848_n.jpg8 lutego 2019 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się uroczysta gala nadania mian „Szkoły Niepodległej”. W trakcie uroczystości certyfikatem nagrodzono Zespół Szkół w Budach Głogowskich.                                                                                                                   

            Organizatorem projektu „Szkoła Niepodległej” był Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Patronat nad projektem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. 


W uroczystości wręczenia certyfikatów wzięli udział panowie: Premier Mateusz Morawiecki, Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, Marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Galę poprowadził Przewodniczący ZHR prof. Grzegorz Nowik. Uczestniczyła w niej również pani  Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty. Uroczystość rozpoczęła się od konferencji naukowej „Drogi do Niepodległości” z udziałem Premiera, Marszałków oraz zaproszonych gości. Kolejną częścią gali było otwarcie w sejmie wystawy „Niepodległa”, przygotowanej z okazji 100-tnej rocznicy zwołania Sejmu Ustawodawczego oraz odczytanie przemówienia Józefa Piłsudskiego z okazji otwarcia Sejmu Ustawodawczego 10 lutego 1919 r. Następnie uczestnicy gali mieli przyjemność zwiedzenia wystawy oraz Sejmu RP. Kulminacyjnym momentem uroczystości było wręczenie nagród, certyfikatów i dyplomów „Szkoły Niepodległej”. Na zakończenie zaproszeni goście wzięli udział w koncercie patriotycznym. 


            Na uroczystą galę zostali zaproszeni reprezentanci 215 szkół z całej Polski, w tym przedstawiciele 7 szkół z województwa podkarpackiego. Projekt „Szkoły Niepodległej” składał się z 5 szlaków tematycznych, takich jak: Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej, Szlak Żołnierzy Niepodległości, Szlak Współtwórców Niepodległości, Szlak Dróg do Niepodległości, Szlak Pierwszych Dni Wolności. Każdy z nich zawierał od kilku do kilkunastu zadań. Szkoła przystępująca do tego przedsięwzięcia musiała wybrać 7 spośród 43 zadań do zrealizowania, a następnie w określonym terminie wykonać je i udokumentować w postaci sprawozdań. Do projektu można było dołączyć również zdjęcia, filmy, artykuły z gazet.  

W Zespole Szkół w Budach Głogowskich w ramach projektu „Szkoła Niepodległej” zostały zrealizowane następujące zadania:

1. Zorganizowanie śpiewanek patriotycznych z okazji wybranego święta (3 V lub 11 XI).

Realizacja: Festiwal Pieśni Patriotycznych ( Barbara Węglarz, Barbara Saładiak)

2. Witaj majowa jutrzenko – przygotowanie inscenizacji, rekonstrukcji.

Realizacja: uroczysta akademia z okazji święta Konstytucji 3 maja (Katarzyna Dziedzic, Anna Bielenda-Lasota)

3. Patroni ulic – odkrywanie postaci związanych z odzyskaniem niepodległości.

Realizacja: prezentacja projektu „Patroni ulic” podczas uroczystej akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości (Katarzyna Dziedzic, Anna Bielenda-Lasota, Izabela Pustelak -Madej, Marcin Bajek)

4. Selfie z bohaterem – stworzenie galerii pomników bohaterów.

Realizacja: galeria zdjęć (selfie) z wybranym bohaterem lub symbolem związanym 
z niepodległością  (Katarzyna Dziedzic)

5. Stworzenie galerii zdjęć związanych z miejscami pamięci.

Realizacja: gazetka na korytarzu szkolnym „Rzeszów - miejsca związane z niepodległością” (Katarzyna Dziedzic, Anna Bielenda-Lasota, Izabela Pustelak-Madej, Barbara Węglarz)

6. Zorganizowanie wycieczki do miejsc związanych z odzyskiwaniem niepodległości.

Realizacja: wycieczka szkolna do Lwowa oraz Warszawy (Katarzyna Dziedzic, Agnieszka Sarama)

7. Moja Ojczyzna Niepodległa – przeprowadzenie konkursu wokalnego lub recytatorskiego dla szkoły, kilku szkół lub środowiska lokalnego.

Realizacja: szkolny konkurs wierszy patriotycznych (Barbara Węglarz, Barbara Saładiak)

Szkoła w Budach Głogowskich zrealizowała wszystkie wybrane przedsięwzięcia. We wszelkich działaniach aktywnie brali udział uczniowie naszej szkoły, za co należą im się ogromne podziękowania! Wszystkie zadania wymagały długotrwałego zaangażowania zarówno nauczycieli, jak i uczniów, ale wspólne działania przyniosły oczekiwane efekty i dały nam wszystkim ogromną satysfakcję, a szkole miano „Szkoła Niepodległej”.

https://photos.app.goo.gl/5kP7gVHW9kfpkpar8

Katarzyna Dziedzic

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

tel. 17 789 73 80

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

Oferta firm ubezpieczeniowych na rok szkolny 2019/2020

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

 

autorytety2 0 606x576

 

bezpszkola

 

akordyka logo

2019 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved